پرش به محتوا

الگو:ادبیات فارسی

از ویکی‌گفتاورد

-- اسدیفخرالدین اسعد گرگانیهمامباباطاهرکمالابن یمینشبستریکمال خجندی

منبع: این کتاب:

Thackston, Wheeler McIntosh. 1994. A millennium of classical Persian poetry a guide to the reading & understanding of Persian poetry from the tenth to the twentieth century. Bethesda, Md: Ibex publishers.