پرش به محتوا

الگو:صفحات برگزیده صفحهٔ اصلی

از ویکی‌گفتاورد

صفحات برگزیده

افرادسعدیآلبرت اینشتینامیلی برونتهجان اف. کندیجبران خلیل جبرانجلال‌الدین مولویجرج واشنگتنچارلز داروینحافظداگلاس آدامزرودکیسناییسیمین دانشورعلی بن ابی‌طالبفدریکو فلینیفردوسیفروغ فرخزادکنفوسیوسکیوس گورانبودالئو تولستویمارتین لوترکینگماهاتما گاندیمحمد بن عبداللهولترویلیام شکسپیر

آثار ادبیمرزبان‌نامهقابوس‌نامه۱۹۸۴قلعه حیواناتجنگ و صلحبی‌نوایانسووشونشازده کوچولوچشم‌هایشدنیای سوفیبوف کورحاجی آقاعلویه خانمنامه‌های ایرانیفارنهایت ۴۵۱مرگ قسطیهالیوودبرادران کارامازوفعامه‌پسند

فیلم‌هارستگاری در شائوشنگراننده تاکسی ماتریکسقیصرمارمولکپدرخواندهکازابلانکامسیر سبزآژانس شیشه‌ایخیلی دور، خیلی نزدیکخوب، بد، زشتصورت‌زخمیمیم مثل مادر

موضوع‌هاآموزشاخلاق و ارزش‌هاامید و آرزواندیشهانسانبیماریتاریخجنگخانوادهدلیریدوستیدینرایانهرقصزیباییزندگیسفرسیاستصلحعشقعلم و دانشفناوریفیلم، سینما و تئاترگفتاوردطبیعتمرگورزشهنر

مکان‌هاآمریکاایرانچینروسیهعراقفرانسهفلسطینلبنانمصرهندیونان