دین: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۵۶۹ بایت حذف‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
جز
 
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
__NOTOC__
 
[[#آ|آ]] - [[#الف|الف]] - [[#ب|ب]] - [[#پ|پ]] - [[#ت|ت]] - [[#ث|ث]] - [[#ج|ج]] - [[#چ|چ]] - [[#ح|ح]] - [[#خ|خ]] - [[#د|د]] - [[#ذ|ذ]] - [[#ر|ر]] - [[#ز|ز]] - [[#ژ|ژ]] - [[#س|س]] - [[#ش|ش]] - [[#ص|ص]] - [[#ض|ض]] - [[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#گ|گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
 
 
== آ ==
* «آدم‌های سربراه و پرکاری وجود دارند که مذهب را همچون نشانی از انسان برتر به‌سینه خود نصب کرده‌اند، این افراد کاملأ پای‌بند مذهب خواهند ماند زیرا باعث زیبائی آن‌ها است.»
 
** ''[[فریدریش نیچه]]''
* «آدم‌های سربراه و پرکاری وجود دارند که مذهب را همچون نشانی از انسان برتر به‌سینه خود نصب کرده‌اند، این افراد کاملأ پای‌بند مذهب خواهند ماند زیرا باعث زیبائی آن‌ها است.»
* «[[آزادی]]، مذهب جدید است، مذهب زمان ما.»
** ''[[فریدریش نیچه]]''
** ''[[هاینریش هاینه]]''
 
* «آنچه در آئین مسیحیت رایج است به همان اندازه نیز در بودائیسم اعتبار دارد. [...] جامعه راهبان بودایی - به عنوان مثال در تبت - به شدت مخالف [[آموزش و پرورش|آموزش]]، ضدبشر و ستم‌پیشه است.»
* «[[آزادی]]، مذهب جدید است، مذهب زمان ما.»
** ''[[هاینریشبرتراند هاینهراسل]]''
 
* «آن‌چه در آئین مسیحیت رایج است به همان اندازه نیز در بودائیسم اعتبار دارد. [...] جامعه راهبان بودایی - به عنوان مثال در تبت - به شدت مخالف [[آموزش و پرورش|آموزش]]، ضدبشر و ستم‌پیشه است.»
** ''[[برتراند راسل]]''
 
* «آنها اسلامی را می‌خواستند که [[آزادی]] را ولنگاری می‌دانست. اسلامی را می‌خواستند که مردم‌سالاری را شرک می‌دانست و مخالف را معاند و معاند را برانداز و برای نابودی آن برانداز هر عملی را مجاز می‌دانست. آنها اسلامی را می‌شناختند که تحمل و مدارا را ضد دین می‌دانست و با تحریک احساسات دین‌داران و تئوریزه کردن خشونت و ترور، جوانان متدین و دین‌دار را به اعمال‌خشونت در جامعه ترغیب می‌کرد.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «آنکه خبردار شد ز مسئله [[عشق]]// [[کار]] ندارد به هیچ ملت و مذهب»
 
* «آنکه خبردار شد ز مسأله [[عشق]]// [[کار]] ندارد به هیچ ملت و مذهب»
** ''[[فروغی بسطامی]]''
 
== الف ==
* «از طریق بسم الله الرحمن الرحیم میمی‌تواند تواند همۀهمهٔ ادیان و فرهنگ هافرهنگ‌ها و تمدن هاتمدن‌ها را به یکدیگر پیوند زد . بسم الله الرحمن الرحیم قادر است پیوند گاه همۀهمهٔ تمدن هاتمدن‌ها باشد. این رویایرؤیای بزرگ و کامل است برای آیندۀ تمدنآیندهٔ هایتمدن‌های بشری.»
** ''[[ایلیا میم]]''
* «ازدواج تمدنها و پيوندپیوند اديانادیان امريامری حتميحتمی است و ايناین پيوندپیوند در ابعاد مختلف رخ داده و رخ ميدهدمی‌دهد. چگونگيچگونگی ايناین پيوندپیوند سرنوشت جهان را رقم خواهد زد.»
** ''[[ایلیا میم]]''
* «اراده‌ای هست که می‌خواهد اختلافات را در منطقه ما ریشه‌ای‌تر کند. به همین دلیل به اختلافات قومی و مذهبی عجیب دامن زده می‌شود و هر روز بیشتر برای ما احساس ترس ایجاد می‌کند.»
 
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «اراده‌ای هست که می‌خواهد اختلافات را در منطقه ما ریشه‌ای‌تر کند. به همین دلیل به اختلافات قومی و مذهبی عجیب دامن زده می‌شود و هر روز بیشتر برای ما احساس ترس ایجاد می‌کند.»
* «از این روست که از عالمان همهٔ ادیان و متفکران و [[دانش|دانشمندان]] و [[هنر]]مندان سراسر جهان و از همهٔ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مجدّانه می‌خواهم که برای پیشبرد این مهم، در برابر امواج غیریت‌سازیی‌های مصنوعی که ابزار دست قدرت‌های خشونت‌گراست بایستند و بخصوص برای بیرون بردن حریم قدسی پیامبران و مقدسات همهٔ ادیان از عرصهٔ منازعات [[سیاست|سیاسی]] و فرهنگی به‌اقدامات مؤثر بین‌المللی و تلاش‌های جدید حقوقی بیندیشند.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
** ''[[محمد خاتمی]]''
 
* «از این روست که از عالمان همهٔ ادیان و متفکران و [[دانش|دانشمندان]] و [[هنر]]مندان سراسر جهان و از همهٔ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مجدّانه می‌خواهم که برای پیشبرد این مهم، در برابر امواج غیریت‌سازیی‌های مصنوعی که ابزار دست قدرت‌های خشونت‌گراست بایستند و بخصوص برای بیرون بردن حریم قدسی پیامبران و مقدسات همهٔ ادیان از عرصهٔ منازعات [[سیاست|سیاسی]] و فرهنگی به‌اقدامات مؤثر بین‌المللی و تلاش‌های جدید حقوقی بیندیشند.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
 
* «اکثر مذهب‌ها تأثیری در بهبودی انسان ندارند ولی به‌آن‌ها هشدار می‌دهند. آیا این بی‌فایده است؟»
** ''[[الیاس کانه‌تی]]''
* «اگر کلیهٔ مذهب‌ها را عمیقأ بررسی نمائیم خواهیم دید که ساختار همگی آن‌ها بر اساس افکاری کم و بیش متضاد که در افسانه‌ها به چشم می‌خورد، بنا شده است؛ باور کردنی نیست اگر انسانی باعقل سالم و نگاهی انتقادی به‌آن‌ها بنگرد و به‌نادرستی آن‌ها پی‌نبرد.»
 
** ''[[فریدریش کبیر]]'' / auf die Frage, ob die katholischen Schulen in Preußen abzuschaffen seien''
* «اگر کلیهٔ مذهب‌ها را عمیقأ بررسی نمائیم خواهیم دید که ساختار همگی آن‌ها بر اساس افکاری کم و بیش متضاد که در افسانه‌ها به چشم می خورد، بنا شده است؛ باور کردنی نیست اگر انسانی باعقل سالم و نگاهی انتقادی به‌آن ها بنگرد و به‌نادرستی آن‌ها پی‌نبرد.»
* «اگر مذهب ما را تسلی نمی‌داد [[زندگی]]‌ِ رقت‌انگیزی داشتیم.»
** ''[[فریدریش کبیر]]'' / auf die Frage, ob die katholischen Schulen in Preußen abzuschaffen seien''
** ''[[لئو تولستوی]]''
 
* «امثال و حکم بخش مهمی از گنجینه زبان است. [[ضرب‌المثل]] خزانه‌ای است مملو از جهان‌بینی، آرا و عقاید، قوانین و احکام، آموخته‌ها و تجارب، ادیان و آداب و رسوم تمام انسان‌ها و مبین ذکاوت و درایت آن‌هاست.»
* «اگر مذهب ما را تسلی نمی‌داد [[زندگی]]‌ِ رقت‌انگیزی داشتیم.»
** ''[[لئوکارل تولستویفریدریش ویلهلم واندر]]''
* «امروز وقتی به‌تاریخ می‌نگریم حکومت‌هایی را می‌بینیم که منتسب به دین هستند و نیز از تمدن اسلامی، معارف، [[دانش|علوم]] و فرهنگِ پاگرفته در دنیای اسلام، نشان می‌بینیم. در شاخه‌ها و شعبه‌های اسلام متحقق در تاریخ، شاهد آراء، سلیقه‌ها و تجربه‌های گوناگونی هستیم که جملگی خود را اسلامی می‌دانند و بر باور خویش چنان استوارند که گاه به‌کشاکش‌ها و درگیری‌های خونین نیز تن می‌دهند.»
 
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «امثال و حکم بخش مهمی از گنجینه زبان است. [[ضرب‌المثل]] خزانه‌ای است مملو از جهان‌بینی، آرا و عقاید، قوانین و احکام، آموخته‌ها و تجارب، ادیان و آداب و رسوم تمام انسان‌ها و مبین ذکاوت و درایت آن‌هاست.»
* «انسان به‌لحاظ ساختار بدنی خود، یک حیوان مذهبی است.»
** ''[[کارل فریدریش ویلهلم واندر]]''
** ''[[ادموند بارک]]''
 
* «انسان در مذهب، ارضاء نفس خویش را می‌جوید؛ مذهب بالاترین نقدینه اوست.»
* «امروز وقتی به‌تاریخ می‌نگریم حکومت‌هایی را می‌بینیم که منتسب به‌ دین هستند و نیز از تمدن اسلامی، معارف، [[دانش|علوم]] و فرهنگ ِپاگرفته در دنیای اسلام، نشان می‌بینیم. در شاخه‌ها و شعبه‌های اسلام متحقق در تاریخ، شاهد آراء، سلیقه‌ها و تجربه‌های گوناگونی هستیم که جملگی خود را اسلامی می‌دانند و بر باور خویش چنان استوارند که گاه به‌کشاکش‌ها و درگیری‌های خونین نیز تن می‌دهند.»
** ''[[محمدلودویگ خاتمیفویرباخ]]''
<!--
 
* «انسان‌ها در [[سیاست]] همیشه قربانیان ساده‌دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود؛ و تا زمانی‌که نیاموزند، منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارات اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده‌های آن‌ها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.»
* «انسان به‌لحاظ ساختار بدنی خود، یک حیوان مذهبی است.»
** ''[[ادموندولادیمیر بارکلنین]]'' -->
* «ای مغ‌بچه از مهر بده جام [[شراب|می‌ام]]// کامد ز نزاع سنی و شیعه قی‌ام// گویند که [[عبدالرحمن جامی|جامیا]] چه مذهب داری// صد شکر که [[سگ]]‌سنی و [[خر]]‌شیعه نی‌ام»
 
** ''[[عبدالرحمن جامی]]''
* «انسان در مذهب، ارضاء نفس خویش را می‌جوید؛ مذهب بالاترین نقدینه اوست.»
<!--
** ''[[لودویگ فویرباخ]]''
* «اینک می‌توان به‌اعتبار این ملاحظه‌ها چند نکته اساسی دربارهٔ وضع امروزمان اشاره کرد، در زمان ما نیز صداهای مختلفی را می‌شنویم که خود را منتسب به‌اسلام می‌دانند، از جمله صدای عقل‌گرای مردم‌سالارِ پیشرو و صدای واپس‌گرای مستبد و خشن، چنان‌که در سایر ادیان و آیین‌ها نیز می‌توان چنین اختلاف صدایی را دید.»
<!--
* «انسان‌ها در [[سیاست]] همیشه قربانیان ساده‌دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود؛ و تا زمانی‌که نیاموزند، منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارات اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده‌های آن‌ها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.»
** ''[[ولادیمیر لنین]]'' -->
 
* «ای مغ‌بچه از مهر بده جام [[شراب|می‌ام]]// کامد ز نزاع سنی و شیعه قی‌ام// گویند که [[عبدالرحمن جامی|جامیا]] چه مذهب داری// صد شکر که [[سگ]]‌سنی و [[خر]]‌‌شیعه نی‌ام»
** ''[[عبدالرحمن جامی]]''
<!--
* «اینک می‌توان به‌اعتبار این ملاحظه‌ها چند نکته اساسی درباره وضع امروزمان اشاره کرد، در زمان ما نیز صداهای مختلفی را می‌شنویم که خود را منتسب به‌اسلام می‌دانند، از جمله صدای عقل‌گرای مردم‌سالارِ پیشرو و صدای واپس‌گرای مستبد و خشن، چنان‌که در سایر ادیان و آیین‌ها نیز می‌توان چنین اختلاف صدایی را دید.»
** ''[[محمد خاتمی]]'' -->
 
== ب ==
* «باز در دین چون خر لنگ آید او// دست زیر سنگ، بی‌سنگ آید او»
** ''[[عطار نیشابوری]]''
* «بشر دوپا، دارای دو بینش است: بینش اول برای دوران خوب زندگی و بینش دوم برای دوران ناخوشی؛ بینش دوم نامش مذهب است.»
** ''[[کورت توخلسکی]]''
* «به‌تمام مذاهب باید به‌دیدهٔ احترام و اغماض نظر داشت و حکومت باید مراقبت نماید تا کسی مزاحم دیگری نشود، چون در این‌جا باید هرفردی مطابق با عمل و ایمان خود به‌آرامش ِبه‌آرامشِ جاودانی بپیوندد.»
** ''[[فریدریش کبیر]] / auf die Frage, ob die katholischen Schulen in Preußen abzuschaffen seien''
* «به‌سختی می‌توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد، این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد.»
** ''[[آلبرت اینشتین]]''
* «به‌طور کلی تعلیات مذهبی ژاپن، روح فضیلت، ثبات و شجاعت و تحمل و امانت و تسلط بر نفس را در تمام افراد از مرد و زن پدید می‌آورد و همین صفات ملت ژاپن را در شمار ملل معظم دنیا در آورده است.»
** ''[[لرد آویبوری]]''
* «به‌به محض این‌که مذهب طمع در فلسفه کند، انحطاطش حتمی است.»
** ''[[هاینریش هاینه]]''
* «به نظر من بزرگ‌ترین مطالبه [[زنان]] (افغانستان) بازتعریف احکام و دستورهای دینی است. زنان می‌خواهند هویت و جایگاه خود را در بطن دین بازیابند. باید با تأویل بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه از دین مبارزه کرد.»
** [[صدیق برمک]]<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/
بشر تمایز خود با حیوانات دیگر را با ساخت ابزار به کمال رساند و دین هم ابزاری است برای مقابله با حس دردناک فنا پذیریش سعید حاتمی
 
%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7</ref>
* «به نظر من تمام چالش‌های ما از تعابیر نادرست از [[سنت]]، مذهب و [[مدرنیته]] نشأت می‌گیرد.»
** [[صدیق برمک]]<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7آسیا/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86افغانستان/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82صدیق-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8Cبرمک،-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2فیلمساز-%D9%85%D8%A7ما-%D8%A7%D9%87%D9%84اهل-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7افراط-%D9%88و-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7تفریط</ref>
* «به نیروتر آن‌کس که از راه دین// کند بردباری گه خشم و کین»
** ''[[اسدی طوسی]]''
* «به‌وظایف خود عمل کن: این جمله حاوی مفاد آموزشی تمام مذاهب است.»
** ''[[هاینریش فن کلایست]]''
* «بی‌آزاری بهترین دین است.»
** ''[[ضرب‌المثل‌های سانسکریتی|ضرب‌المثل سانسکریتی]]''
 
== پ ==
* «پيوندپیوند تمدنها، ازدواج فرهنگها و نزديكينزدیکی اديان،ادیان، ايناین تمدن جهان و انديشهاندیشه انسان جهانيجهانی است. هشت تمدن برايبرای بشر تكثرگراتکثرگرا و تنوع طلب كنونيکنونی كافيکافی نيست،نیست، پس تمدنهايتمدنهای بيشتريبیشتری زاييدهزاییده و ظاهر خواهند شد؛ بلكهبلکه شدهاند.»
** ''[[ایلیا میم]]''
 
 
== ث ==
 
 
== ج ==
* «جائی که آموزش عفت و ایمان به‌سادگی انجام‌پذیر نیست، آموزش مذهب به‌مراتب مشکل‌تر است.»
** ''[[ژوزف ژوبرت]]'' / Gedanken, Versuche und Maximen
* «جهان را بی‌ثباتی رسم و دین است// همیشه عادت دنیا همین است»
** ''[[عبید زاکانی]]''
* «جهان، روز خوش نخواهد دید مگر وقتی که از خداپرستی دست بدارد.»
 
== چ ==
* «چراغ مذهب یکی پس از دیگری خاموش می‌شود اما تفکر مذهبی که خالق آن‌ها است، هرگز نابود نخواهد شد.»
** ''[[ژان پل]]''
 
 
== خ ==
* «خالص‌ترین فلسفه زن، مذهب است.»
** ''[[کارل ژوئل]]''
 
* «دین همه اش پند دادن و راستی است [نصیحت]؛ برای خدا و کتابش و پیامبرش، و برای پیشوایان و عامهٔ مسلمانان.»
** [[محمد بن عبدالله]] <small>صحیح مسلم، کتابِ ایمان، برگرفته از نشرِ دارالمعرفه، ص ۸۵</small>
 
* «دین شناخت معنای جهان، معنای زندگانی و زیستن به آیین خرد است.»
** ''[[احمد کسروی]]''
* «در حال حاضر، هرگونه اعتراضی به‌دولت چین مبنی‌بر اعمال فشار بر فرهنگ مردم تبت، قابل قبول و مورد تأیید می‌باشد. اما نباید فراموش کرد که منشأ و مبدأ فرهنگ تبت، مذهبی است که بیش از هر پدیده دیگری ظالمانه و مردم تبت را به شیوه منحط‌ترین دیکتاتوری‌ها تحت ستم قرار داده بود. از این رو، باید از ابراز احساساتِ غیر منقدانه به‌سود [[دالای لاما]] و ترسایان ِترسایانِ تبتی، دوری جست.»
** ''[[اولریش ویکرت]] - ۱۲ اکتبر ۱۹۹۷ / Tagesthemen''
* «درحالی که بسیاری از روشنفکرانی که گرایش دینی دارند، به آن چیزی می‌آویزند که او را «مابعدالطبیعه‌ای فردی» می‌نامد، کارتر یکی از اعضای کلیسای پروتستان، دین را به عنوان سنت عبادت گروهی تعریف می‌کند.»
** ''[[ریچارد رورتی]]''
* «در حکومت‌های عادله، یعنی حکومت‌های مشروطه و جمهوری، مبنای حکومت‌ها بر تقواست. تقوای دینی نه، تقوای مدنی.»
** ''[[دهخدا]]''
* «در دوران جهالت، مذهب بهترین راهنمای ملت‌ها بود، همان‌طور که در شب‌های تاریک و ظلمانی یک‌نفر نابینا، بهترین راهنما است؛ او، راه را بهتر از بینایان از چاه تمیز می‌دهد. اما، احمقانه خواهد بود که پس از طلوع خورشید، از آن کور پیروی کنیم.»
** ''[[هاینریش هاینه]]''
* «دین بدون [[دانش|علم]] کور است و علم بدون دین لنگ است.»
** ''[[آلبرت اینشتین]]''
* «دین برای فراغت خاطر و آرامش خیال بیشتر از آنچه بتوانیم تصور کنیم مفید است، در روزگار بدبختی و بیچارگی، دین بهترین وسیله‌ای است که ما را تسلیت داده، فشار ناراحتی‌ها را سبک‌تر می‌سازد.»
** ''[[لرد آویبوری]]''
* «دین بهترین وسیله‌است برای ساکت نگه‌داشتن مردم.»
** ''[[ناپلئون بوناپارت]]''
* «دین عبارت است از شناختن تکالیف بشری در شکل اوامر خدائی.»
** ''[[کانت]]''
* «دین فقط یکی است، اما عقیده ممکن است انواع زیادی داشته باشد.»
** ''[[کانت]]''
* «دین مسیح و تبلور آن در تشکیلات کلیسایی، دشمن اصلی و بازدارنده رشد اخلاقی بوده و می‌باشد.»
** ''[[برتراند راسل]]''
* «دین ناشی از عقل محدود و قاصر بشری است.»
** ''[[فردریش انگلس]]''
* مردم همیشه در ثروت و آرامش به خدا [[شک]] می‌کنند ولی وقتی که کاسه‌ها و کیسه‌ها خالی شد خداپرستی شروع می‌شود.
 
*مردم همیشه در ثروت و آرامش به خدا [[شک]] می‌کنند ولی وقتی که کاسه‌ها و کیسه‌ها خالی شد خداپرستی شروع می‌شود.
** منسوب به [[ویل دورانت]]
* « '''[[دیانت]] با [[فطرت|فطرتِ انسان]] سازگار است و بدبخت‌ترین انسان ،انسان، کسی است که [[دین]] ندارد.''' حتّی از لحاظِ جامعه‌شناسی هم ،هم، حذفِ عنصرِ دین از جامعه یعنی گرفتنِ مهم‌ترین اساسِ هویّتِ جمعی از یک جامعه... . »
** ''[[سید محمد خاتمی]]'' <small>سخنرانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی جمعیّتِ مؤتلفه اسلامی ،اسلامی، ۱۸/۵/۱۳۷۷ ،۱۳۷۷، برگرفته از کتابِ « احزاب و شوراها ،شوراها، نشرِ طرحِ نو ، ۱۳۸۸نو، ،۱۳۸۸، ص ۲۰</small>
 
== ز ==
* «زیان کسان از پی سود خویش // بجویند و دین اندر آرند پیش»
** ''[[فردوسی]]''
 
== س ==
 
 
== ش ==
 
 
== ص ==
 
 
== ض ==
 
 
== ط ==
 
 
== ظ ==
 
 
== ع ==
* «عارفان، فیلسوفان، متکلمان، محدثان، فقیهان و اهل ظاهر و اصحاب تأویل و باطن هرکدام با زاویه دید خود به‌سراغ دین و [[قرآن]] رفته‌اند و برداشت‌های خاص خود را داشته‌اند که این اختلاف اگر به‌تنازع نیانجامد و اگر انسان برداشت محدود و تغییرپذیر خود را با حقیقت جاودان دین یکی نداند منشأ خیر و پویایی است.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «عیسی به‌عنوان روشن‌بینی غیب‌گوی معرفی می‌شود که اگر در روزگار ما متولد می‌شد جایش گوشه دارالمجانین و تیمارستان‌ها بود.»
** ''[[فریدریش نیچه]]''
* «عده‌ای به سوی قله روان شدند، همه از یک جهت بالا نرفتند. بعضی از غرب کوه و بعضی از شرق کوه و بعضی از نقاط دیگر. اندکی از آنان به قله رسیدند و بسیاری در بالا رفتن تا دامنه‌ها و صخره‌ها موفق شدند. در آخر هر کس شرحی از صعود خود را بیان کرد. عجیب نیست که این شرح‌ها به هم شبیه‌اند. همه آنها به زبانهای مختلف دربارهٔ یک حقیقت گفتند. گرچه روش‌هایشان گاهی با یکدیگر متفاوت بود اما منظور همه صعود بود و به قله رسیدن؛ و این چنین، روایتهای گوناگونی از حقیقت و اسرار حق پدیدار شد که همه به هم شبیه‌اند.»
 
* «عده‏اي به سوي قله روان شدند، همه از يك جهت بالا نرفتند. بعضي از غرب كوه و بعضي از شرق كوه و بعضي از نقاط ديگر. اندكي از آنان به قله رسيدند و بسياري در بالا رفتن تا دامنه‏ها و صخره‏ها موفق شدند. در آخر هر كس شرحي از صعود خود را بيان كرد. عجيب نيست كه اين شرح‏ها به هم شبيه‏اند. همه آنها به زبانهاي مختلف درباره يك حقيقت گفتند. گرچه روش‏هايشان گاهي با يكديگر متفاوت بود اما منظور همه صعود بود و به قله رسيدن. و اين چنين، روايتهاي گوناگوني از حقيقت و اسرار حق پديدار شد كه همه به هم شبيه‏اند.»
** ''[[ایلیا میم]]''
 
== غ ==
 
 
== ف ==
* «فرانسوی‌ها فکر کردند: اگر با ادبیات زیبای ما الفتی گرفتند، به شناخت واقعی آلمان دست می‌یابند. از این رو، در وضعیتی کاملأ جاهلانه فقط به درکی قشری نائل شدند. تا زمانی‌که به مفهوم واقعی مذهب و فلسفه آلمان پی‌نبرند، ادبیات زیبای ما همچون گُلی بی‌بو و مجموعه اندیشه‌های آلمانی برای آن‌ها معمائی بیگانه‌گداز خواهد ماند.»
** ''[[هاینریش هاینه]]''
 
== ق ==
* «قدرت در روزگار ما بی‌مقصد، بی‌مسؤولیت و حتی بی‌خواست و [[آرزو]] است. قدرت چیزی جز خود را نمی‌خواهد و قدرتی که در پی دستیابی به‌قدرت است، مصداق بارز «نهیلیسم» است و این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در [[جنگ|جنگ‌جنگ]]ها، اشغال‌ها، آوارگی انسان‌ها، پایمال کردنِ حق و حقوق ملت‌ها و ترور و خشونت تجلی می‌کند و این است راز و رمز مصیبتی که در اثر استخدام [[دانش|علم]]، [[هنر]] و دین توسط قدرت و اشتهای سیری‌ناپذیر قدرت‌های ریز و درشت روزگار ما برای استیلا برآنچه آن را «غیرخودی» و «دیگری» می‌دانند نصیب ما شده‌است و جهان ما را ناامن و از نعمت محبت و همدلی محروم کرده‌است.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «قومی زپی مذهب و دین می‌سوزند// قومی زبرای حور عین می‌سوزند// من شاهد و می دارممی‌دارم و باغی چو بهشت// ویشان همه در حسرت این می‌سوزند»
** ''[[عبید زاکانی]]''
 
== ک ==
* «کسی که فقط یک دین را می‌شناسد دین دار نیست.»
 
** ''[[ماکس مولر]]''
* «کسی که فقط یک دین را می‌شناسد دین دار نیست.»
* «کلیسا بود که پرینلی را به خاطر این سخن که: "ستارگان از جای خود نمی‌افتند!" با ضربات شلاق مجروح کرده، کامپانلا را به خاطر آن که از وجود دنیاهای بیشمار دم زده بود، به جرم دخالت در امر آفرینش بیست و هفت بار به زندان و شکنجه محکوم کرد. [[گالیله]] را به خاطر اعتقادش به گردش زمین به زندان افکند، کریستف کلمب را به خاطر کشف سرزمینی که در تورات ذکر نشده بود زندانی ساخت و پاسکال را به نام مبانی مذهب، [[مونتنیه]] را به نام مبانی اخلاق و[[مولیر]] را به نام مبانی مذهب و اخلاق تکفیر کرد.»
** ''[[ماکس مولر]]''
 
* «کلیسا بود که پرینلی را به خاطر این سخن که: "ستارگان از جای خود نمی‌افتند!" با ضربات شلاق مجروح کرده، کامپانلا را به خاطر آن که از وجود دنیاهای بیشمار دم زده بود، به جرم دخالت در امر آفرینش بیست و هفت بار به زندان و شکنجه محکوم کرد. [[گالیله]] را به خاطر اعتقادش به گردش زمین به زندان افکند، کریستف کلمب را به خاطر کشف سرزمینی که در تورات ذکر نشده بود زندانی ساخت و پاسکال را به نام مبانی مذهب، [[مونتنیه]] را به نام مبانی اخلاق و[[مولیر]] را به نام مبانی مذهب و اخلاق تکفیر کرد.»
** ''[[ویکتور هوگو]]''
* «که ارباب معانی نیک دانند// که دین و ملک باهم توأمانند»
 
* «که ارباب معانی نیک دانند// که دین و ملک باهم توأمانند»
** ''[[خواجوی کرمانی]]''
 
== گ ==
* «گناه، حاصل تفکرات مذهبی است، تقصیر، از مقوله اخلاقیات است.»
** ''[[هرمان کستن]]''
 
== ل ==
 
 
== م ==
* «ما بزرگترین چشمه قدرت را دیدیم و او را خدا خواندیم. ما می‌توانستیم هر لقب دیگری که مایل بودیم به او بدهیم، مانند: ژرفنا، تاریکی مطلق، روشنایی مطلق، ماده، روح، امید نهایی و یا سکوت. اما هرگز فراموش مکن که ما اسمش را تعیین کردیم.»
 
** ''[[نیکوس کازانتزاکیس]]''
* «ما بزرگترین چشمه قدرت را دیدیم و او را خدا خواندیم. ما می‌توانستیم هر لقب دیگری که مایل بودیم به او بدهیم، مانند: ژرفنا، تاریکی مطلق، روشنایی مطلق، ماده، روح، امید نهایی و یا سکوت. اما هرگز فراموش مکن که ما اسمش را تعیین کردیم.»
* «متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست// گروهی این، گروهی آن پسندند»
** ''[[نیکوس کازانتزاکیس]]''
** ''[[باباطاهر عریان]]''
 
* «مذاهب خواهند مرد وقتی‌که واقعیت آن‌ها برملا شود.»
* «متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست// گروهی این، گروهی آن پسندند»
** ''[[باباطاهراسکار عریانوایلد]]''
* «مذهب، آهِ شکسته در گلوی محرومان رنج‌دیده و ریشخند دنیای سنگ‌دلی است که زائیدهٔ روح بی‌جان شرایط اجتماعی می‌باشد. دین افیون ملت‌ها است.»
 
* «مذاهب خواهند مرد وقتی‌که واقعیت آن‌ها برملا شود.»
** ''[[اسکار وایلد]]''
 
* «مذهب، آه ِ شکسته در گلوی محرومان رنج‌دیده و ریشخند دنیای سنگ‌دلی است که زائیدهٔ روح بی‌جان شرایط اجتماعی می‌باشد. دین افیون ملت‌ها است.»
** [[کارل مارکس]] ''نقدی بر فلسفه هگل''
* «مذهب، انسان را نمی‌سازد؛ انسان مذهب را می‌سازد. مذهب ساخته انسانی است که در شرایط و جامعه معینی می‌زیست. دین در واقع تئوری عام، دائره المعارف، معیارهای اخلاقی و بطور کل منطق آن جامعه معین به زبانی عامیانه است. محصولات تئوریک جامعه و اشکالی که آگاهی (شعور) بخود می‌گیرد (در شکل مذهب، فلسفه، اخلاقیات وغیره) همه از مناسبات تولیدی و اجتماعی میان انسانها سرچشمه گرفته است.»
 
* «مذهب، انسان را نمی سازد؛ انسان مذهب را می سازد. مذهب ساخته انسانی است که در شرایط و جامعه معینی می زیست. دین در واقع تئوری عام، دائره المعارف، معیارهای اخلاقی و بطور کل منطق آن جامعه معین به زبانی عامیانه است. محصولات تئوریک جامعه و اشکالی که آگاهی (شعور) بخود می گیرد (در شکل مذهب، فلسفه، اخلاقیات وغیره) همه از مناسبات تولیدی و اجتماعی میان انسانها سرچشمه گرفته است.»
** ''[[کارل مارکس]]'' (نقل به معنی از "در آمدی بر نقد فلسفه حق هگل")
 
* «مذهب تمثیلی از خوشبختی تخیلی مردم است و از بین بردنش تمثیلی از مطالبه کردن خوشبختی واقعی»
** [[کارل مارکس]] ''نقدی بر فلسفه هگل''
* «مذهب با آنکه حقیقتأ دائمأ در تغییر است، معتقدین و پیشوایان آن، آن را جامد و دائمأ صحیح و لایتغییر می‌دانند. اما مذهب مطابق با معلومات زمان اصلاح می‌گردد؛ ولی دیگر «مذهب اصلاح‌شده» آخرین درجه ترقی مذهب است. ظهور طبقه روحانیون نیز مانند طبقات دیگر برحسب [[طبیعت]] خودِ هیئت جامعه بوده و به مجرد اینکه [[تاریخ]]، وجود آنها را نالازم دانست ضعیف شده و به خودی خود از میان رفته‌اند. عقاید آنها که خود هم مانند عموم معتقد بوده‌اند، عقاید عمومی و مناسب با درجه تمدن زمان بوده‌است. ممالکی که رو به ترقی می‌باشند مذهب را از حکومت جدا می‌نمایند.»
 
** ''[[تقی ارانی]]''
* «مذهب با آنکه حقیقتأ دائمأ در تغییر است، معتقدین و پیشوایان آن، آن را جامد و دائمأ صحیح و لایتغییر می‌دانند. اما مذهب مطابق با معلومات زمان اصلاح می‌گردد. ولی دیگر «مذهب اصلاح‌شده» آخرین درجه ترقی مذهب است. ظهور طبقه روحانیون نیز مانند طبقات دیگر برحسب [[طبیعت]] خودِ هیئت جامعه بوده و به مجرد اینکه [[تاریخ]]، وجود آنها را نالازم دانست ضعیف شده و به خودی خود از میان رفته‌اند. عقاید آنها که خود هم مانند عموم معتقد بوده‌اند، عقاید عمومی و مناسب با درجه تمدن زمان بوده‌است. ممالکی که رو به ترقی می‌باشند مذهب را از حکومت جدا می‌نمایند.»
* «مذهب بهترین تانک [[جنگ|جنگی]] است ولی بدترین پالتو است.»
** ''[[تقی ارانی]]''
** ''[[ضرب‌المثل‌های آمریکائی|ضرب‌المثل آمریکایی]]''
 
* «مذهب به‌مثابه یوغی ذهنی است که توده‌های زحمت کش را در همه‌جا به‌قبول یک زندگی فقیرانه و منزوی محکوم و مورد تعدی و استثمار دیگران قرار می‌دهد. [...] دین، افیون ملت هاست. مذهب همانند مسکری مجازی است که برده‌گانِ [[سرمایه]]، در نیمه راه تحقق حیثیت انسانی و یک زندگی شرافتمندانه، می‌نوشند.»
* «مذهب بهترین تانک [[جنگ|جنگی]] است ولی بدترین پالتو است.»
** ''[[ولادیمیر لنین|لنین]] - سوسیالیسم و مذهب''
** ''[[ضرب‌المثل‌های آمریکائی|ضرب‌المثل آمریکایی]]''
* «مذهب، بیش از هرچیز متکی به ترس بوده و بر مبنای ترس استوار است.»
 
** ''[[برتراند راسل]]''
* «مذهب به‌مثابه یوغی ذهنی است که توده‌های زحمت کش را در همه‌جا به‌قبول یک زندگی فقیرانه و منزوی محکوم و مورد تعدی و استثمار دیگران قرار می‌دهد. [...] دین، افیون ملت هاست. مذهب همانند مسکری مجازی است که برده‌گان ِ [[سرمایه]]، در نیمه راه تحقق حیثیت انسانی و یک زندگی شرافتمندانه، می‌نوشند.»
* «مذهب بیمارستان روح است، روحی که دنیا آنرا مجروح کرده است.»
** ''[[ولادیمیر لنین|لنین]] - سوسیالیسم و مذهب''
** ''[[ژان آنتوان پتی - سن]] Geistesfunken und Gedankensplitter''
 
* «مذهب پنهان در آلمان، پانته‌ایسم است.»
* «مذهب، بیش از هرچیز متکی به ترس بوده و بر مبنای ترس استوار است.»
** ''[[برتراندهاینریش راسلهاینه]]''
* «مذهب تنها پدیده ماوراء الطبیعه‌ای است که توده‌ها قادر به درک و پذیرش آنند.»
 
** [[ژوزف ژوبرت]] - Gedanken und Maximen, Die französischen Moralisten
* «مذهب بیمارستان روح است، روحی که دنیا آنرا مجروح کرده است.»
* «مذهب توهینی به حرمت بشریت است. انسان‌های نیکوکار به‌عمل خیر خود و شیطان‌صفتان به زشتکاری خود ادامه می‌دهند، خواه متدین خواه مرتد. اما انسان نیک برای ریاکار شدن، نیاز به دین دارد.»
** ''[[ژان آنتوان پتی - سن]] Geistesfunken und Gedankensplitter''
** ''[[استیون واینبرگ]]''
 
* «مذهب پنهانچیز درمفیدی آلمان،است پانته‌ایسمحتی برای انسان‌ها هم لازم است.»
** ''[[هاینریشژان هاینهژاک روسو]]''
 
* «مذهب تنها پدیده ماوراء الطبیعه ای است که توده ها قادر به درک و پذیرش آنند.»
** [[ژوزف ژوبرت]] - Gedanken und Maximen, Die französischen Moralisten
 
* «مذهب توهینی به حرمت بشریت است. انسان‌های نیکوکار به‌عمل خیر خود و شیطان‌صفتان به زشتکاری خود ادامه می‌دهند، خواه متدین خواه مرتد. اما انسان نیک برای ریاکار شدن، نیاز به دین دارد.»
** ''[[استیون واینبرگ]]''
 
* «مذهب چیز مفیدی است حتی برای انسان‌ها هم لازم است.»
** ''[[ژان ژاک روسو]]''
 
* «مذهب، چیزی نیست بجز سایه‌ای که کهکشان بر عقلانیت انسان افکنده است.»
** ''[[ویکتور هوگو]]''
* «مذهب خدمت بزرگی به [[عشق]] نمود وقتی که آن را گناه اعلام کرد.»
 
** ''[[آناتول فرانس]]''
* «مذهب خدمت بزرگی به‌ [[عشق]] نمود وقتی که آن را گناه اعلام کرد.»
* «مذهب [[خرافات]] است و مردم را برای انتخاب گزینه دیگری آگاه می‌کند.»
** ''[[آناتول فرانس]]''
** ''[[پیتر اوستینف]]''
 
* «مذهب‌داشتن وظیفه انسان‌ها است برای محافظت خود.»
* «مذهب [[خرافات]] است و مردم را برای انتخاب گزینه دیگری آگاه می‌کند.»
** ''[[پیترامانوئل اوستینفکانت]]''
* «مذهب ریشهٔ فلسفه وجودی انسان است.»
 
** ''[[آگوست ویلهلم شلگل]]''
* «مذهب‌داشتن وظیفه انسان‌ها است برای محافظت خود.»
* «مذهب زهر است»
** ''[[امانوئل کانت]]''
** ''[[مائو تسه تونگ]]''
 
* «مذهب ریشهٔشاهکار فلسفهخدا وجودیاست انسانولی شیطان آن را کامل کرده است.»
** ''[[آگوستپیتر ویلهلم شلگلاوستینف]]''
* «مذهب، فلسفه‌ای است که خم شده است تا [[کودک|بچه]]‌ها را در آغوش بگیرد.»
 
** ''[[تئودور جوفروی]]''
* «مذهب زهر است»
* «مذهب متکی به‌تفاوت‌های اساسی بین انسان و حیوان است - حیوانات فاقد مذهب‌اند.»
** ''[[مائو تسه تونگ]]''
** ''[[لودویگ فویرباخ]]''
 
* «مذهب نیروی بزرگی است، تنها نیروی محرکه واقعی جهان، اما شما بایستی دیگران را از طریق مذهب خودشان به‌حرکت وادارید نه از طریق مذهب خودتان.»
* «مذهب شاهکار خدا است ولی شیطان آن‌را کامل کرده است.»
** ''[[پیترجورج اوستینفبرنارد شاو]]''
* «مذهبی که از علم و [[دانش]] می‌ترسد، آبروی خدا را می‌برد و دست به‌خودکشی می‌زند.»
 
** ''[[رالف والدو امرسون]]''
* «مذهب، فلسفه‌ای است که خم شده است تا [[کودک|بچه]]‌ها را در آغوش بگیرد.»
* «مذهبی که به‌عقلانیت اعلان [[جنگ]] کند در نهایت شکست خورده است.»
** ''[[تئودور جوفروی]]''
** ''[[امانوئل کانت]]''
 
* «مسخرگی و قوادی و دف‌زنی و غمازی و گواهی به دروغ‌دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید.»
* «مذهب متکی به‌تفاوت‌های اساسی بین انسان و حیوان است - حیوانات فاقد مذهب‌اند.»
** ''[[لودویگعبید فویرباخزاکانی]]''
* «مسلمانان باید امروز با تمسک به [[کتاب]] آسمانی و سنت دینی خود، مبشّران [[صلح]] و امنیت و [[آزادی]] و عدالت باشند و قدرت‌های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند [[جنگ]] تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.»
 
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «مذهب نیروی بزرگی است، تنها نیروی محرکه واقعی جهان، اما شما بایستی دیگران را از طریق مذهب خودشان به‌حرکت وادارید نه از طریق مذهب خودتان.»
** ''[[جورج برنارد شاو]]''
 
* «مذهبی که از علم و [[دانش]] می‌ترسد، آبروی خدا را می‌برد و دست به‌خودکشی می‌زند.»
** ''[[رالف والدو امرسون]]''
 
* «مذهبی که به‌عقلانیت اعلان [[جنگ]] کند در نهایت شکست خورده است.»
** ''[[امانوئل کانت]]''
 
* «مسخرگی و قوادی و دف‌زنی و غمازی و گواهی به دروغ‌دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید.»
** ''[[عبید زاکانی]]''
 
* «مسلمانان باید امروز با تمسک به‌ [[کتاب]] آسمانی و سنت دینی خود، مبشّران [[صلح]] و امنیت و [[آزادی]] و عدالت باشند و قدرت‌های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند [[جنگ]] تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
 
* «ملتی که همیشه در [[فقر]]، [[بی‌سوادی]] و ناآگاهی نگه داشته شده، خریدار متاع بنیادگرایی [[مذهب]]ی است. از طرف دیگر [[سیاست]]مداران ما هم از این دور باطل [[جنگ]] و خشونت سود جسته و بر قدرت و ثروت خود می‌افزایند. [[جهالت]] باعث لجاجت ما شده و لجاجت ما باعث خشونت ما شده است.»
** ''[[صدیق برمک]]''<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7آسیا/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86افغانستان/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82صدیق-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8Cبرمک،-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2فیلمساز-%D9%85%D8%A7ما-%D8%A7%D9%87%D9%84اهل-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7افراط-%D9%88و-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7تفریط</ref>
* «من به‌این دلیل مخالف مذهب هستم که مارا به‌راضی‌بودن و سرسپردگی تعلیم می‌دهد تا از درک علمی جهان ناتوان باشیم.»
 
** ''[[ریچارد داوکینز]] ''
* «من به‌این دلیل مخالف مذهب هستم که مارا به‌راضی‌بودن و سرسپردگی تعلیم می‌دهد تا از درک علمی جهان ناتوان باشیم.»
* «من تحت هیچ شرایطی نمی‌توانم بپذیرم که فردی- هرکه می‌خواهد باشد- [[آرزو]] کند که تعالیم دین مسیح واقعی باشد؛ اگر چنین آرزویی به [[حقیقت]] بپیوندد، آیات انجیل مبین این است که بی‌ایمان‌ها، که من پدر، برادر و بیشتر دوستانم را جزو این گروه می‌دانم، به عذاب جاودانی گرفتار خواهند شد. این آموزشی است نفرت‌انگیز.»
** ''[[ریچارد داوکینز]] ''
** ''[[چارلز داروین]]''
 
* «من دین را به دیده یک بیماری و منشأ رنج‌های بی‌شمار می‌نگرم.»
* «من تحت هیچ شرایطی نمی‌توانم بپذیرم که فردی- هرکه می خواهد باشد- [[آرزو]] کند که تعالیم دین مسیح واقعی باشد؛ اگر چنین آرزویی به [[حقیقت]] بپیوندد، آیات انجیل مبین این است که بی‌ایمان‌ها، که من پدر، برادر و بیشتر دوستانم را جزو این گروه می‌دانم، به عذاب جاودانی گرفتار خواهند شد. این آموزشی است نفرت‌انگیز.»
** ''[[چارلزبرتراند داروینراسل]]''
 
* «من دین را به دیده یک بیماری و منشأ رنج‌های بی‌شمار می‌نگرم.»
** ''[[برتراند راسل]]''
 
* «من لامذهب هستم!»
** ''[[هراس]] - Sermones ۱, ۹, ۷۰''
 
== ن ==
* «نخستین قانون، خداشناسی است. نخستین قانون را که اجرا کنی، به‌هیچ قانون دیگری نیاز نخواهی داشت.»
** ''[[یوهان ولفگانگ گوته]]''
 
== و ==
 
 
== هـ ==
* «هالهٔ مذهب، پوششی است که لامذهبی را می‌پوشاند.»
** ''[[ژان ژاک روسو]]''
* «هرکه صاحب علم و هنر است، دین هم دارد؛ هرکه فاقد آن دو باشد، مذهبی است.»
** ''[[یوهان ولفگانگ گوته]]''
* «همهٔ ما، در یک مذهب مشترک هستیم و آن هم ثروت است.»
** ''[[ولتر]]''
* «همهٔ مذاهب بطور مساوی در نظر فیلسوفان باطل است، اما بطور مساوی برای سیاست‌مداران مفید.»
** ''[[ادوارد گیبون]]''
* «هیئت‌های مذهبی وقتی که به‌سرزمین ما آمدند، دارای آئین مقدس بودند و ما صاحب زمین، اکنون آنها مالک زمین هستند و ما دارای آئین مقدس.»
** ''از کتاب [[اقتصاد در قرن بیستم]]- از زبان یک دهقان آفریقائی''
* «هیچ [[جنگ|جنگی]] غیرانسانی‌تر و ننگ‌آورتر از جنگ‌های متعصبانهٔ مذهبی و تنفرآور حزبی، که در داخل یک کشور شعله‌ور می‌شود، نیست.»
** ''[[فریدریش شیلر]]''
 
== ی ==
* «یک پادشاه لامذهب اغلب به‌صورت یک دیکتاتور به‌نظر می‌آید.»
** ''[[ژوزف ژوبرت]] Gedanken, Versuche und Maximen''
* «یکی از والاترین اهداف [[هنر]] موسیقی نشر مذهب و ترغیب ارواح جاودان است.»
** ''[[کارل فیلیپ امانوئل باخ]]''
* «یک ملّتِ بدون [[دین]] ، مانند [[انسان|انسانِ]] بدون تنفّس است.»
** ''[[یوزف گوبلس]]'' ''Volk ohne Religion, das ist so wie Mensch ohne Atem''
 
۱

ویرایش

منوی ناوبری