الگو:گفتاوردهای مصور ایران

از ویکی‌گفتاورد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«ز پوچِ جهان هیچ اگر دوست دارم/تو را ای کهن بوم و بر دوسَت دارم ...» مهدی اخوان ثالث
Colored dice with white background
«در ایران، زبان باستانی (فارسی باستان) هیچ‌گاه جای به عربی نداد، بلکه دگرگون گردید. پس از آمدن اسلام، همراهِ گزیده‌ای از واژگان عربی، به الفبای آن زبان نوشته شد.»
Colored dice with checkered background
«در دورهٔ سامانیان (۲۶۲-۳۸۹ق)، پایتخت شان بخارا، کانون احیای فرهنگ ایرانی شد. در عهد بیشتر پادشاهان سامانی، زبان رسمی فارسی بود. سامانیان به تشویق شاعران و دانشمندان ایرانی پرداختند، و سدهٔ ۱۰ و ۱۱ م شاهد زایشِ ادبیّاتِ نوینِ فارسی بود که به الفبای عربی نوشته می‌شد؛ با وجود تأثیر ژرف دین و سنت اسلامی، اساساً و مشخصاً ایرانی بود.» برنارد لوئیس
Colored dice with white background
«بینِ افسانهٔ ققنوس و سرگذشتِ ایران تشابهی می‌توان دید. ایران نیز چون آن مرغِ شگفتِ بی همتا، بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاکستر خویش زائیده شده.» محمدعلی اسلامی ندوشن
Colored dice with checkered background
«میراثِ فرهنگی که به صورتِ مادّی یا غیرِ مادّی به ما رسیده است، مجموعه‌ای است که در خاطرهٔ جمعی ملّتِ ما جای خاص دارد و عنصرِ حیاتی هویّتِ فرهنگی ماست و منشأ هر نوع خلاقیّتِ فکری و هنری در طولِ زمان. این میراث ، مجموعهٔ تجربه‌های نسل‌های پیشین است و برماست که آن را حفظ کنیم و به نسل‌های بعدی انتقال دهیم.»جمشید بهنام


Colored dice with white background
«طرحِ شهرسازی شهری چون اصفهانِ دورهٔ صفوی، بدونِ آگاهی از صورتِ مثالین «باغ بهشت»ـی که همواره منبعِ الهامِ هنرِ ایرانی بوده است، نمی‌توانست ریخته شود...
Colored dice with checkered background
اصفهان شهر-باغی است که از روی همان بهشتِ خیالینی ساخته شده که ایرانیان صورتِ ذهنی آن را همیشه در خاطرهٔ جمعی خویش حفظ کرده‌اند... فضای شهر در جوّی رؤیایی غوطه می‌خورد؛ حال و هوایی که از اصفهان مدینهٔ تمثیلی می‌سازد.» داریوش شایگان
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«در عالَمِ وجود ، اصل و اساس را معنی بدانیم،و اهلِ معنی باشیم،باید اعتراف نماییم که عالی ترین و شاداب ترین میوه ای که نهالِ نبوغ و قریحۀ ایرانی در بوستانِ تمدّن بشری به وجود آورده است ؛ همانا اوّل ، کیشِ زرتشت است در زمانِ پیش از اسلام ، و دوّم طریقه و مذهبِ تصوّف است در دورۀ اسلامی.» محمّدعلی جمال‌زاده
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«یونانی‌ها به حکمتِ بحثی و استدلالی شهره بوده‌اند ... یک حکمتِ بسیار برتر و عالی تری وجود دارد، آن حکمتِ ذوقی و کشفی است، نمودارِ عالی این نوع از حکمت، حکمای ایران باستان بودند. ایرانیان نه تنها در حکمتِ نظری، بلکه در حکمتِ عملی و در فنِّ حکومت داری همیشه شهرهٔ آفاق بوده‌اند.» رضا اعوانی
Colored dice with checkered background
«بزرگترین خوشحالی من در زندگی ، هوش و استعدادِ جوانانِ ایرانی است.» محمود حسابی
Colored dice with white background
«مردمِ ایران از هر قوم و قبیله که باشند ، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل ۱۹ قانون اساسی ج. اایران
Colored dice with checkered background
«مردمِ ما همواره در انتظارِ قهرمان هستند ، امّا مردم باید باور کنند که قهرمان خودشان هستند و نیروی نجات‌بخش در درونِ خودشان نهفته است؛ باید قدرتِ خود را باور کنند و ابرازِ وجود کنند.»محمّد خاتمی
Colored dice with white background
«اقتصادی پیشرفت می‌کند که اهدافی در بازارهای خارجی داشته باشد و بتواند با دنیا رقابت کند. در نتیجه برای اقتصادی توسعه‌گرا باید روابط ما با دنیا دوستانه باشد. دنیای امروز، قواعدی دارد و اولین قدم آن این است که قواعد دنیا را بشناسیم.» حسن روحانی
Colored dice with checkered background
«ملّی کردنِ صنایع در هر مملکت، ناشی از حقِّ حاکمیّتِ ملّت است.»

«ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند»محمّد مصدّق


Colored dice with white background
در سدۀ بیستم ،دو انقلابِ مهم در ایران روی داده است ، انقلابِ مشروطه(۱۲۸۵-۸۸ /۱۹۰۵-۱۱ م) و انقلابِ اسلامی (۱۳۵۷ /۱۹۷۹م).انقلابِ نخست شاهدِ پیروزیِ هرچند کوتاهِ روشنفکرانِ مدرن بود،روشنفکرانی که از ایدئولوژی های غربی ناسیونالیسم،لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام می گرفتند، قانون اساسی کاملاً غیردینی مدوّن کردند و به نوسازی جامعۀ خود مطابقِ جوامعِ اروپاییِ معاصر امیدوار بودند.
Colored dice with checkered background
امّا با انقلابِ دوّم ، علمای سنّتی به میدان آمدند؛علمایی که از دورانِ طلایی اسلام الهام می گرفتند. پیروزیِ خود را با طرح و تدوین یک قانون اساسی کاملاً دینی تضمین نمودند ، شرع را جایگزین دادگاه های موجود کردند و مفاهیمِ غربی همچون دموکراسی را مفاهیمی الحادی دانستند و موردِ انتقاد قرار دادند. در واقع، در تاریخِ معاصر جهان، انقلاب اسلامی پدیدهٔ بی همتایی است، زیرا نه یک گروهِ اجتماعی جدید مجهز به احزاب سیاسی و ایدئولوژی‌های غیر دینی بلکه روحانیون سنتّی مجهز به منبر و مدعی حقِّ الهی در نظارت بر عملکرد همهٔ مقامات غیر روحانی، حتّی عالی ترین نهادِ متشکّل از نمایندگان متخب ملّت، را به قدرت رساند.» یرواند آبراهامیان
Colored dice with white background
«نمی توان هیچ پایۀ اشتراکی بهتری از فرهنگ برای مردمان این سرزمین پهناور جست...
Colored dice with checkered background
فرهنگ را هم باید در گسترده ترین معنای آن در نظر گرفت و بر هیچ‌یک از شاخصه‌های آن مثل زبان یا مذهب یا آدابی خاص تاکید نگذاشت. زیرا اگر بر هر یک از این شاخصه‌ها تاکید بگذاریم، مجبور می‌شویم گروهی را کنار بگذاریم.»داریوش فرهود
Colored dice with white background
«می‌توان در جهانِ امروز مدرن بود و تفاوتِ فرهنگی خود را حفظ کرد. می‌توان مثلِ ایرانیان میراثی استثنایی داشت ولی مدرن هم بود ...
Colored dice with checkered background
هویّتِ ملّی حاصل استمرار حافظهٔ جمعی یک ملّتِ است و در تاریخ، زبان و احساس همبستگی میانِ آدم‌ها ظاهر می‌شود. فرهنگِ ایرانی، فرهنگی قدیمی و غنی است و با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگ‌ها آشنایی دارد.» رامین جهانبگلو
Colored dice with white background
«ای دیو سپید پای در بند!/ای گنبد گیتی! ای دماوند! ...» محمّدتقی بهار
Colored dice with white background
«ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای مردم ایران یک رنگ و یک عقیده و یک نگاه و نظر داشته باشیم.
Colored dice with checkered background
مردمِ ایران هم مثلِ تمامِ مردمِ دنیا عقایدِ مختلفی دارند.» نسیم خاکسار
Colored dice with white background
«آن چیزی که من خیلی دوست دارم، ایمان داشتن به چیزی است... ایمان در زندگی خیلی به آدم کمک می‌کند. برای عده‌ای مذهب است، برای بعضی‌ها فلسفه؛ ولی ما آدم‌هایی هستیم گم شده و همیشه دنبال یک نوع اعتقاداتی هستیم که در سختی‌ها، در تلاشی که در زندگی می‌کنیم، به ما کمک کند.»شیرین نشاط
Colored dice with checkered background
«در فرهنگِ هیچ کشوری به اندازه ما دربارهٔ انسانیّت حرف زده نشده است. اگرهر کشوری یک اسطوره دارد، ما هزاران اسطوره داریم و من در زندگی ام ابتدا از پهلوانان آموخته‌ام و سپس از اساتید.»جمشید مشایخی
Colored dice with white background
اندیشیدن را جدّی بگیریم. اندیشیدن. آن‌چه که ما کم داریم، مردان و زنانی هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. اندیشیدن باید به مثابه یک کار مهم تلقی بشود. اندیشه ورزیدن. بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم.» محمود دولت‌آبادی
Colored dice with checkered background
«جوان ایرانی تا خودش را نیازمند مادیات غرب ببیند همیشه «بنده» خواهد بود باید طوری تربیت پیدا کند که فراتر این خواسته‌ها باشد.» فضل‌الله رضا
Colored dice with white background
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«آنگاه که به دیدنِ مسجد جامع اصفهان رفتم و در زیر این گنبد جای گرفتم، متوجّه شدم که تمام وجودم در تسخیر گنبد و مسجد است؛ چون در زیر این گنبد به خوبی می‌توان به شاهکارِ فناناپذیر و خلّاقه ایرانی‌ها پی برد ...» آرتور پوپ
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«من آنم که در پای خوگان نریزم/مر این قیمتی دُرِّ لفظِ دری را... » ناصر خسرو
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
Colored dice with checkered background
«من در خیلی قلب‌ها خانه‌ای دارم. هیچ وقت آواره نمی‌شوم. بی سرپناه نمی‌مانم. این همه قلب، این همه خون، این همه تپش. این همه عشق، این همه تنهایی واین همه مردم. این مردم نازنین.» رضا کیانیان
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«فرش، پیوند هنرمندانهٔ ایرانیان با طبیعت، زندگی، باورها و تاریخ است.» خسرو سینایی
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
«معماری همیشه و همه جا هنری وابسته به زندگی بوده و در ایرانِ ما بیش از هر جای دیگر. چنانکه آرایشِ معماری هماره به دست زندگی بوده و در هر زمان، روشِ زندگی بوده که برنامهٔ کار معماری را پی ریخته است.»کریم پیرنیا
Colored dice with white background
«کویرِ لوت، کسی را که یک بار دچار افسونش شود، دیگر رها نخواهد کرد.»آلفونس گابریل
Colored dice with checkered background
«.. که مازندران شهر ما یاد باد/همیشه بر و بومش آباد باد//که در بوستانش همیشه گُلست/به کوه اندرون لاله و سنبلست//هوا خوشگوار و زمین پرنگار/ه گرم و نه سرد و همیشه بهار.» شاهنامهٔ فردوسی
Colored dice with white background
Colored dice with checkered background
Colored dice with white background
«یکسره و کورانه پذیرفتنِ گذشته نشانهٔ سنّت پرستیِ خشک و سترون است و یکجا رد کردن و به چشمِ خواری نگریستن در آن نیز غربزدگی است.
Colored dice with checkered background
گذشتهٔ ما و امروزِ ما باید با یکدیگر برخوردِ سنجشگرانه و متفکّرانه داشته باشند تا معنا و ارج و ارزشِ نسبی یکدیگر را روشن کنند.» داریوش آشوری