پرش به محتوا

ضرب‌المثل‌های لاتینی

از ویکی‌گفتاورد

پیشنهاد شده است که ضرب المثل های لاتین با این نوشتار یا بخش ادغام گردد. (گفتگو).

ضرب‌المثل‌های لاتینی و مترداف آن به‌فارسی


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y

A[ویرایش]

 • Amicus Plato, sed magis amica veritas.
 • Aquila non captat muscas.
 • Audacter calumniare, semper aliquid haeret.
 • «چون گِل بر دیوار زنی اگر در نگیرد، نقش آن لامحاله بماند.» پلوتارخ

C[ویرایش]

 • Consuetudo est quasi altera natura.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
 • «مرگ چاره ندارد.»

D[ویرایش]

 • De mortuis nil nisi bene.
 • «پشت سر مرده بد نباید گفت.» شیلون
 • «به‌رگ مرده نیشتر نزنند.»
 • «کسی بر مرده لگد نمی‌زند.»
 • Dum spiro, spero.
 • «آدم به‌امید زنده‌است.»

E[ویرایش]

 • Errare humanum est.

F[ویرایش]

 • Fortes fortuna adiuvat.
 • «هرکه از خطر بگریزد، خطیر نشود.» ترنس
 • «تا خطر نکنی خطیر نشوی.»
 • «هرکه از مخاطره بهراسد به بزرگی نرسد.»

H[ویرایش]

 • «همدان دور است؟ کر دوش نزدیک است!»
 • «اگر یزد نیست، گـَز هست!»
 • «سیستان دور است، میدانش نزدیک است.»

I[ویرایش]

 • In cauda venenum.
 • «سر گنده اش زیر لحاف است.»
 • In vino veritas.
 • «مستی و راستی.»

M[ویرایش]

 • Manus manum lavat.
 • «دست، دست را می‌شوید.»

N[ویرایش]

 • Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit.
 • «هر نبشته به یک بار خواندن ارزد»
 • «هیچ نبشته نیست که به یک بار خواندن نیرزد.»

P[ویرایش]

 • Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. ازوپ
 • «کوه کندن و موش بر آوردن.»
 • Plenus venter non studet libenter.
 • «اندرون از طعام خالی دار// تا در او نور معرفت بینی// تهی از حکمتی به علت آن// که پُری از طعــام تا بینی» سعدی
 • «شاید که همین بیضه بر آرد پر و بال.»

Q[ویرایش]

 • Qui desiderat pacem, bellum praeparat.
 • «آن‌که خواهان صلح است، باید برای جنگ تدارک ببیند.»
  • فلاویوس وجتیوس رناتوس (Flavius Vegetius Renatus)، وقایع‌نگار ارتشی امپراتور روم، در حدود سده چهارم میلادی در مقدمه کتابش بنام "De re militari" آنرا نوشت.

S[ویرایش]

 • «اگر طالب صلح هستی، برای جنگ مسلح شو!»
  • در عصر جدید لغت "پارابلوم" از طریق این ضرب‌المثل وارد صنعت اسلحه‌سازی شده‌است.

بدون متن اصلی[ویرایش]

 • «ازدواج مانند نردبان است؛ هر چه او را بیشتر خم کنید، بهتر می توانید بالا بروید.»
 • «زبان یک حیوان وحشی است، یک بار که آزادش کردی از مقیدکردنش عاجز خواهی شد.»