پرش به محتوا

ضرب‌المثل‌های چینی

از ویکی‌گفتاورد

ضرب‌المثل‌های چینیآ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آ[ویرایش]

 • «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»

الف[ویرایش]

ب[ویرایش]

 • «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»

ت[ویرایش]

 • «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!»
 • «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»

ج[ویرایش]

چ[ویرایش]

چیزی که درست شد دیگر دست نزن

ح[ویرایش]

خ[ویرایش]

 • «خوشی زیاد از حد پیشاهنگ غم فراوان است.»

د[ویرایش]

ن

ذ[ویرایش]

ر[ویرایش]

ز[ویرایش]

س[ویرایش]

سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کن

ش[ویرایش]

 • «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر چهچهٔ می‌زند اول صید می‌کند.»

ص[ویرایش]

ض[ویرایش]

ط[ویرایش]

ظ[ویرایش]

ع[ویرایش]

غ[ویرایش]

ف[ویرایش]

فرشته از آسمان به زمین می آید

ق[ویرایش]

ک[ویرایش]

گ[ویرایش]

 • «گاهی بلا به‌سعادت می‌انجامد.»

ل[ویرایش]

م[ویرایش]

 • «مردی که تبسم‌کردن نتواند، نباید وارد هیچ دکانی شود.»

ن[ویرایش]

 • «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»

و[ویرایش]

 • «وقتی کمتر سزاوارم، به‌من عشق بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»

هـ[ویرایش]

 • «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 • «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو.»

ی[ویرایش]