پرش به محتوا

گرگ

از ویکی‌گفتاورد
عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود// گرچه با آدمی بزرگ شود - سعدی

گرگ، پستان‌داری گوشت‌خوار از خانواده سگ‌سانان.

گفتاورد[ویرایش]

 • «از این جهت شیری از جنگل ایشان را خواهد کشت و گرگ بیابان ایشان را تاراج خواهد کرد و پلنگ بر شهرهای ایشان به کمین خواهد نشست و هرکه از آن‌ها بیرون رود دریده خواهد شد زیرا که تقصیرهای ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان عظیم است.»
 • «گرسنگی، گرگ را از جنگل بیرون می‌کند.»که باعث میشودحیوانی درنده وخونخوارباشد
 • «و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم و طفل کوچک آن‌ها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آن ها باهم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد.»

ضرب‌المثل[ویرایش]

 • «از دهن گرگ گوشت کشیدن.»
 • «از گیر گرگ دررفت، گیر کفتار افتاد.»
 • «با گرگ دنبه خوردن و با چوپان گریه کردن.»
 • «برای گرگ دنبه بردن و برای میش ضجه زدن.»
 • «داشتند کتاب مقدس را برای گرگ می‌خواندند، گفت: عجله کنید که گله رفت.» ضرب‌المثل ارمنی
 • «گرگ پیر مضحکه سگان است.» ضرب‌المثل آلمانی
 • «گرگ در لباس میش
 • «گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده.»
 • «گرگ را گرفتند پندش دهند، گفت: سرم دهید گله رفت»
 • «گرگ که پیر شد، رقاص شغال می‌شود.»
 • «گرگ و پوستین دوزی؟»
 • «گرگ و میش باهم آب‌خوردن.»
 • «میراث گرگ نصیب کفتار می‌شود.»
 • «میش بخوره پیشواز گرگ میره.»

گرگ در شعر فارسی[ویرایش]

 • «اگر زمانه به گرگی دهد زمام امور// بر او زبهر سلامت سلام باید کرد»
 • «تو نشنیدی آن داستان شغال// که زد با یکی پیرگرگ همال// که سگ را به خانه دلیری بود// چو بیگانه شد ونگ وی کم شود»
 • «در برابر چو گوسفند سلیم// در قفا هم‌چو گرگ مردم خوار»
 • «عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود// گرچه با آدمی بزرگ شود»
 • «گرگ را با میش کردن قهرمان باشد زجهل// گربه را با پیه کردن پاسبان باشد خطا»
 • «گر گرگ مرا شیر دهد میش من است// بیگانه اگر وفا کند خویش من است»
 • «گرگ گرسنه چو گوشت یافت نپرسد// کاین شتر صالح است یا خر دجال»
 • «مارا به رخت وچوب شبانی فریفته است// این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست»
 • «نگفتم زلف تو دزد است از کیدش مباش ایمن// به مرگ گله راضی شو چو گرگی را شبان کردی»
 • «نیاید به نزدیک دانا پسند// شبان خفته و گرگ در گوسفند»
 • «یکی بچه گرگ می‌پرورید// چو پرورده شد، خواجه را بردرید»

پیوند به بیرون[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
گرگ
دارد.