موفقیت از طریق نگرش ذهنی مثبت

از ویکی‌گفتاورد
هرگز نمی‌خواهم بشنوم که بگویید خواست خدا این است که ما فقیر باشیم. دلیل فقیر بودن ما خداوند نیست. (مادر ساموئل بی. فولر)
شما به اهداف خود خواهید رسید، مگر زمانی که علیه قوانین خداوند و یا اجتماع باشند.

موفقیت از طریق نگرش ذهنی مثبت (۱۹۶۰) یک کتاب خودیاریگری است که توسط ویلیام کلمنت استون و ناپلئون هیل نوشته شده است.

شما همان چیزی هستید که به آن فکر می‌کنید. اما شما به چه چیزی فکر می‌کنید؟
وسواس، وسواس باشکوهی را برای کمک به دیگران گسترش دهید.

گفتاوردها[ویرایش]

 • این کتاب را به اندرو کارنگی کسی که شعارش «هر چیزی در زندگی ارزش دارد تا برای آن کار شود!» بود و به مهمترین فرد زنده اهدا می‌کنم.
  • صفحه ویژه اهدای کتاب
 • هرگز نمی‌خواهم بشنوم که بگویید خواست خدا این است که ما فقیر باشیم. دلیل فقیر بودن ما خداوند نیست.
  • به نقل از مادر ساموئل بی. فولر در فصل ۱
 • اگر بدانید چه چیزی را می‌خواهید شما هنگامی که آنرا می‌بینید، برای تشخیص آن آماده‌تر خواهید بود.
  • به نقل از ساموئل بی. فولر در فصل ۱
 • هر سختی بذر سودی معادل خودش یا بیشتر از آن است.
 • شما به اهداف خود خواهید رسید، مگر زمانی که علیه قوانین خداوند و یا اجتماع باشند. شما همه چیز را برای بدست آوردن آن دارید و با تلاش کردن چیزی را از دست نخواهید داد. موفقیت توسط کسانی که نگرش ذهنی مثبت (ن‌ذم) دارند قابل دسترسی و نگهداری است.
  • فصل ۱
 • آنچه که برای آن فعالیت می‌کنید بستگی به خود شما دارد.
  • فصل ۱
 • مشخص بودن هدف نقطه شروع همه دستاوردها است.
  • فصل ۲ :شما می‌توانید دنیایتان را تغییر دهید.
 • شما همان چیزی هستید که به آن فکر می‌کنید. اما شما به چه چیزی فکر می‌کنید؟ مراحل تفکر شما چگونه منظم می‌شوند؟ افکار شما چقدر درست هستند؟
  • فصل ۳ :تارهای عنکبوت افکارتان را پاک کنید..