پرش به محتوا

جهان

از ویکی‌گفتاورد

جهان (دنیا)، نامی رایج برای مجموعهٔ تمدّنِ انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.

این نوشتار همچنین دربارهٔ «دنیا» به عنوان جهانِ غیر مادّی و «زندگی/روزگار و تجربه‌های آن» نیز می‌باشد.

«دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال [ظهر] است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد.» علی بن ابی‌طالب
«دنیا، بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند.»علی هادی

گفتاوردها[ویرایش]

 • «آن که دلش به دوستی دنیا شیفته است دل وی به سه چیز آن چسبیده است: اندوهی که از او دست بر ندارد، و حرصی که او را وانگذارد، و آرزویی که آن را به چنگ نیارد .»
 • «بهرهٔ تو از دنیا همان است که آبادانی آخرتت بدان است.»
 • «دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن چیزی جز عشق نیست.»[۱]
 • «دنیا خانه ه‌ای است خوب برای کسی که آن را چون خانه نپذیرد، و محلی است نیکو برای آن که آن را وطن خویش نگیرد، و همانا فردا خوشبختان دنیا آنانند که امروز از آن گریزانند.»
 • «دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد
 • «دنیا همچون مار است، سودنِ آن نرم و هموار، و درونِ آن زهرِ مرگبار. فریفتهٔ نادان دوستی آن پذیرد، و خردمندِ دانا از آن دوری گیرد.»
 • «دنیا گلی است که برگ‌هایش خیالی و خارهایش حقیقی است.»
  • کارمن سیلوا بدون منبع
 • «دنیا به مانندِ بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند
 • «روزگار دو روز است: روزی به سودِ توست و روزیِ به زیانِ تو؛ دنیا خانه‌ای است گردان، از دستِ این به دستِ آن. آنچه از آنِ توست، هرچند ناتوان باشی، خود را به تو خواهد رساند؛ و آنچه از آن به زیانِ توست، به نیروی خویش بازش نتوانی گرداند.»
 • «مردمان فرزندان دنیایند، و فرزندان را سرزنش نکنند که چرا دوستدارِ مادر خود هستند.»
 • «دنیا بد نیست اما اینکه دنیا مراد انسان باشد، بد است و دنیایی خوب است که برای همه خوب باشد. سرنوشت ما نیز در همین دنیا تعیین می‌شود.»
  • محمد خاتمی ۵ مارس ۲۰۱۷/ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ « در دیدار جمعی از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» [۲]
دنیا مطلب تا همه دینت باشد      دنیاطلبی نه آن نه اینت باشد
بر روی زمین زیر زمین‌وار بزی      تا زیر زمین روی زمینت باشد
افضل‌الدین کاشانی[۳]

منابع[ویرایش]

 1. http://www.bazchamran.ir/
 2. «بشر امروز به سوی صلح و گفت وگو حرکت می کند». وب‌سایت سید محمد خاتمی. ۱۵ اسفند ۱۳۹۵. 
 3. هدایت، رضاقلی‌خان. «۱۷۰. افضل‌الدین کاشانی». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۳۵۷.