جهان

از ویکی‌گفتاورد

جهان (دنیا)، نامی رایج برای مجموعهٔ تمدّنِ انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.

این نوشتار همچنین دربارهٔ «دنیا» به عنوان جهانِ غیر مادّی و «زندگی/روزگار و تجربه‌های آن» نیز می‌باشد.

«دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال [ظهر] است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد.» علی بن ابی‌طالب
«دنیا، بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند.»علی هادی

گفتاوردها[ویرایش]

 • «آن که دلش به دوستی دنیا شیفته است دل وی به سه چیز آن چسبیده است: اندوهی که از او دست بر ندارد، و حرصی که او را وانگذارد، و آرزویی که آن را به چنگ نیارد .»
 • «بهرهٔ تو از دنیا همان است که آبادانی آخرتت بدان است.»
 • «دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن چیزی جز عشق نیست.»[۱]
 • «دنیا خانه ه‌ای است خوب برای کسی که آن را چون خانه نپذیرد، و محلی است نیکو برای آن که آن را وطن خویش نگیرد، و همانا فردا خوشبختان دنیا آنانند که امروز از آن گریزانند.»
 • «دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد
 • «دنیا همچون مار است، سودنِ آن نرم و هموار، و درونِ آن زهرِ مرگبار. فریفتهٔ نادان دوستی آن پذیرد، و خردمندِ دانا از آن دوری گیرد.»
 • «دنیا گلی است که برگ‌هایش خیالی و خارهایش حقیقی است.»
  • کارمن سیلوا بدون منبع
 • «دنیا به مانندِ بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند
 • «روزگار دو روز است: روزی به سودِ توست و روزیِ به زیانِ تو؛ دنیا خانه‌ای است گردان، از دستِ این به دستِ آن. آنچه از آنِ توست، هرچند ناتوان باشی، خود را به تو خواهد رساند؛ و آنچه از آن به زیانِ توست، به نیروی خویش بازش نتوانی گرداند.»
 • «مردمان فرزندان دنیایند، و فرزندان را سرزنش نکنند که چرا دوستدارِ مادر خود هستند.»
 • «دنیا بد نیست اما اینکه دنیا مراد انسان باشد، بد است و دنیایی خوب است که برای همه خوب باشد. سرنوشت ما نیز در همین دنیا تعیین می‌شود.»
  • محمد خاتمی ۵ مارس ۲۰۱۷/ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ « در دیدار جمعی از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» [۲]
دنیا مطلب تا همه دینت باشد      دنیاطلبی نه آن نه اینت باشد
بر روی زمین زیر زمین‌وار بزی      تا زیر زمین روی زمینت باشد
افضل‌الدین کاشانی[۳]

منابع[ویرایش]

 1. http://www.bazchamran.ir/
 2. «بشر امروز به سوی صلح و گفت وگو حرکت می کند». وب‌سایت سید محمد خاتمی. ۱۵ اسفند ۱۳۹۵. 
 3. هدایت، رضاقلی‌خان. «۱۷۰. افضل‌الدین کاشانی». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۳۵۷.