جهان

از ویکی‌گفتاورد
پرش به: ناوبری، جستجو

جهان (دنیا)، نامی رایج برای مجموعهٔ تمدّنِ انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.

Earth Eastern Hemisphere.jpg

این نوشتار همچنین دربارهٔ «دنیا» به عنوان جهانِ غیر مادّی و «زندگی/روزگار و تجربه‌های آن» نیز می‌باشد.

«دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال [ظهر] است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد.» علی بن ابی‌طالب
«دنیا، بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند.»علی هادی


آ، الف - ب، پ - ت، ث - ت - ج، چ - ح، خ - چ - د، ذ - ر، ز، ژ - س، ش - ص، ض - ط، ظ - ع، غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی

گفتاوردها[ویرایش]

آ، الف[ویرایش]

 • «آن که دلش به دوستی دنیا شیفته است دل وی به سه چیز آن چسبیده است: اندوهی که از او دست بر ندارد، و حرصی که او را وانگذارد، و آرزویی که آن را به چنگ نیارد .»

ب، پ[ویرایش]

 • «بهرهٔ تو از دنیا همان است که آبادانی آخرتت بدان است.»

ت، ث[ویرایش]

ج، چ[ویرایش]

ح، خ[ویرایش]

د، ذ[ویرایش]

 • «دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن چیزی جز عشق نیست.»[۱]
 • «دنیا خانه ه‌ای است خوب برای کسی که آن را چون خانه نپذیرد، و محلی است نیکو برای آن که آن را وطن خویش نگیرد، و همانا فردا خوشبختان دنیا آنانند که امروز از آن گریزانند.»
 • «دنیا در دیدهٔ صاحب‌خِردان، چون سایهٔ پس از زوال است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد
 • «دنیا همچون مار است، سودنِ آن نرم و هموار، و درونِ آن زهرِ مرگبار. فریفتهٔ نادان دوستی آن پذیرد، و خردمندِ دانا از آن دوری گیرد.»
 • «دنیا گلی است که برگ‌هایش خیالی و خارهایش حقیقی است.»
  • کارمن سیلوا بدون منبع
 • «دنیا به مانندِ بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند

ر، ز، ژ[ویرایش]

 • «روزگار دو روز است: روزی به سودِ توست و روزیِ به زیانِ تو؛ دنیا خانه‌ای است گردان، از دستِ این به دستِ آن. آنچه از آنِ توست، هرچند ناتوان باشی، خود را به تو خواهد رساند؛ و آنچه از آن به زیانِ توست، به نیروی خویش بازش نتوانی گرداند.»

س، ش[ویرایش]

ص، ض[ویرایش]

ط، ظ[ویرایش]

ع، غ[ویرایش]

ف، ق[ویرایش]

ک، گ[ویرایش]

ل[ویرایش]

م[ویرایش]

 • «مردمان فرزندان دنیایند، و فرزندان را سرزنش نکنند که چرا دوستدارِ مادر خود هستند.»

ن[ویرایش]

و[ویرایش]

ه[ویرایش]

ی[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. http://www.bazchamran.ir/