پرش به محتوا

ناپلئون هیل

از ویکی‌گفتاورد
شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.

ناپلئون هیل یکی از نویسندگان شهیر آمریکایی در زمینه موفقیت

بدون منبع[ویرایش]

  • «با ذهنیت مثبت بیاندیشید و ثروتمند شوید.»
  • «هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می‌تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.»
  • «هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.»
  • «زندگی خود را از آنچه می‌خواهید بسازید، و گر نه زندگی از شما آنچه می‌خواهد می‌سازد.»
  • «بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.»