پرش به محتوا

آمل

از ویکی‌گفتاورد

آمل از شهرهای استان مازندران در شمال ایران.

گفتاورد[ویرایش]

ابن فریغون این شهر را نیکوترین و جامع‌ترین و آبادترین و پر آب‌ترین و پر علم‌ترین شهر سرزمین پارسی‌گویان شرح داده است:

« آمل شهریست عظیم و زیبا و پر آب و بزرگترین مرکز علمی پارسیان و بزرگترین قلمرو حکومتی طبرستان است و او شهری است با خندق‌های فراوان و مقر ملوک آریایی‌ها در طبرستان و جای بازرگانانست و خواسته بسیار است و اندر وی علمای هر علمی بسیارند و افضل عرفاً و آبهای روان است و از وی جامعه کتان و برنج و دستار حنین و فرش و چوب شمشاد و حصیر طبری و طلا که به همه جای جهان جای دگر نبود و از وی ترنج و نارنج خیزد و گلیم سپید و گلیم دیلمی زربافت گوناگون و کمیخته خیزد و از ی آلات چوبین خیزد و چون کفشه و شانه و شانه نیام و ترازو و خانه و کاسه و .. و از طلاهایش داغگین... '... »


آمل در شعر شاعران[ویرایش]

  • «ااز آمل گذر سوی تمیشه کرد// نشست اندر آن نامور بیشه کرد»
  • «بپردازم آمل نیایم به جنگ// سرم را ز نام اندرآرم به ننگ»
  • «از آن خوانند آرش را کمانگیر// که از آمل بمرو انداخت یک تیر»
  • «چو من فرزانه‌ای برخاست از آن بوم// طواف خاک آمل بایست کرد»
  • «رسیدم به آمل شهر هفت رنگ// همه عارف و شاعر و مرد جنگ// بزرگان ایران زمین بزرگان شهیر// ز میر حیدر فخر رازی ابن جریر//

چو باشد نگینی بروی رود هراز// در آنجا شدم با خدا راز و نیاز»

    • احساس انوشیروان و فردوسی به آمل / سفرنامه
« این خاک سپند (مقدس) است. هر جایش یادگار نیاکان خردمند ما است. ما ایران زمین را می‌پرستیم (پرستاری می‌کنیم) و تک تک شهرها، دریاها، کوه‌ها، رودها و کویرهایش را بزرگ می‌داریم.

انو شیروان زمانی سفری می‌کند به آمل. شش هزار سال پیش در دوره فریدون، آمل پایتخت ایران زمین بوده است و انوشیروان این را می‌دانسته است (افسوس که ماها کمتر می‌دانیم). زمانی که پایش به آمل می‌رسد و آن همه زیبایی‌ها را می‌بیند این سخن‌ها را می‌گوید:

 ز گرگان بساریّ و آمل شدند ---- بهنگام آواز بلبل شدند
 در و دشت یک سر همه بیشه بود ---- دل شاه ایران پر اندیشه بود
 سر کوه و آن بیشه‌ها بنگرید ---- گل و سنبل و آب و نخچیر دید
 چنین گفت کای روشنِ کردگار ---- جهاندار و پیروز پروردگار
 تویی آفریننده هور و ماه ---- گشاینده و هم نماینده راه
 جهان آفریدی بدین خرمی ---- که از آسمان نیست پیدا زمی
 کسی کو جز از تو پرستد همی ---- روان را بدوزخ فرستد همی
 ازیرا فریدون یزدان‌پرست ---- بدین بیشه بر ساخت جای نشست'...
»


جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
آمل
دارد.