ضرب‌المثل‌های هندیجانی

از ویکی‌گفتاورد


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آ[ویرایش]

 • آشپِلا عیب اُسوُم ایکُنِه
 • ترجمه :آبکش عیب کف گیر می‌کنه
  • مترادف: «دیگ به دیگ میگه روت سیاه»

الف[ویرایش]

 • اوخُون نه کارِ بُزه
  • مترادف: «کار هر بز نیست خرمن کوفتن»
 • «اَ نمیرُم نه پیرُم»
 • اگه نمیرم هنوز پیر نیستم
 • ایبَرِت سر رو تشنه ایارِت
 • اگه مُلایی سرِ قبر خُت بخون
  • اگه بلدی خودت انجام بده

ت[ویرایش]

 • توره گردو بعض شیر چال خوس
  • روباه گه چرخ میزنه بهتر غذا گیرش میاد تا شیری که تو لونه خوابه

چ[ویرایش]

 • چارهٔ خر نیتَره پِی کُره خره ایشکَنه (حریف الاغ نمیشه پای بچه الاغ را می‌شکند) = کسی که حریف اصل نمیشه به فرع می‌پردازد

د[ویرایش]

 • دل بِینِی دلِه = دل به دل راه داره

ک[ویرایش]

 • کُررُوش دَم دیوار نَخَردِه (آرنجش به دیوار نخورده) = یعنی سرد و گرم روزگار را نچشیده

م[ویرایش]

 • مُو ایگُم نرِه او ایگِه بدوشِش
  • من میگم نر است او میگه آنرا بدوش
 • مِی نوگهٔ دیراندازه
  • مثل ناودونی که آب را دور پرتاب میکنه
 • مِن شهر کُورَل باید دَس بِنی ری تیت
  • در شهر کورها باید دستت را روی چشمت بزاری
 • مِن شهر کورَل یِه تیه‌ای هم پادشایه
  • در شهر کورها آنکه یک چشم داره پادشاهست
 • گلو دسش به گوشت نیرسه ایگه بوش گنده
  • گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بوی ان گنده
  • یعنی فردی قادر به انجام دادن کاری نیست میگه ارزش انجام دادن را ندارد