رمضان

از ویکی‌گفتاورد
پرش به: ناوبری، جستجو

رَمَضان نهمین ماه در سال قمری ، در اسلام یک مناسبت مذهبی است. مسلمانان معتقدند قرآن در این ماه نازل شده و روزه گرفتن در این ماه بر مسلمانان واجب است.

Fanous Ramadan.jpg
Decorations in Nablus 142 - Aug 2011.jpg


آ، الف - ب، پ - ت، ث - ج، چ - ح، خ - د، ذ - ر، ز، ژ - س، ش - ص، ض - ط، ظ - ع، غ - ف، ق - ک، گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

گفتاوردها[ویرایش]

آ، الف[ویرایش]

 • «آمد رمضان و عید با ماست / قفل آمد و آن کلید با ماست// بربست دهان و دیده بگشاد / وان نور که دیده دید با ماست// آمد رمضان به خدمت دل / وان کش که دل آفرید با ماست// در روزه اگر پدید شد رنج / گنج دل ناپدید با ماست// کردیم ز روزه جان و دل پاک / هر چند تن پلید با ماست// روزه به زبان حال گوید / کم شو که همه مرید با ماست»
  • مولوی
 • «ای عید، بیفکن خوان، داد از رمضان بستان / جمعیت نومان ده، زان جعد پریشانت»
  • مولوی، دیوان شمس
 • «اندر رمضان خاک تو زر می‌گردد / چون سنگ که سرمهٔ بصر می‌گردد// آن لقمه که خورده‌ای قذر می‌گردد / وان صبر که کرده‌ای نظر می‌گردد»
  • مولوی

«اى مردم! همانا ماه خدا ، همراه با برکت و رحمت و آمرزش ، به شما روى آورده است ؛ ماهى که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترینِ روزها ،شب هایش برترینِ شب ها و ساعاتش برترینِ ساعات است .

ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت شده اید و از شایستگانِ کرامت الهى قرار داده شده اید .
نَفَس‌هایتان در آن ، تسبیح است ، خوابتان در آن ، عبادت ، عملتان در آن ، پذیرفته و دعایتان در آن ، مورد اجابت است .
پس با نیّت‌هاى راست و دل‌هاى پاک ، از پروردگارتان بخواهید تا براى روزه دارىِ آن و تلاوت کتاب خویش ، توفیقتان دهد ؛
چرا که بدبخت ، کسى است که در این ماه بزرگ ، از آمرزش الهى محروم بماند .»

ب، پ[ویرایش]

 • «به سوزنی که دهان‌ها بدوخت در رمضان / بیا بدوز دهانم که سیرم از گفتار»
  • مولوی، دیوان شمس
 • «بردن غم ز دل خسته دلی در میزان / به ز صوم رمضانست بشعبان بردن»
  • فیض کاشانی
 • «با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگیِ روز قیامت را یاد کنید؛ به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید؛ به بزرگان خود احترام، و بر کوچک‌هایتان ترحّم، و به بستگانتان نیکی کنید ؛زبانتان را نگه دارید؛ چشم‌هایتان را از آنچه نگاه به آن حلال نیست، بپوشانید؛ گوش هایتان را از آنچه شنیدنش حلال نیست، فرو بندید؛ به یتیمان مردم، محبّت کنید تا بر یتیمان شما محبّت ورزند؛

از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید؛ در هنگام نمازها، دستانتان را بر آستان او به دعا بلند کنید، که آن هنگام (وقت نماز)، برترینِ ساعت هاست و خداوند با نظر رحمت به بندگانش می‌نگرد و هر گاه با او مناجات کنند، پاسخشان می‌دهد و چون او را صدا بزنند، جوابشان می‌گوید و چون او را بخوانند، اجابتشان می‌کند ...»

ت، ث[ویرایش]

ج، چ[ویرایش]

ح، خ[ویرایش]

 • «خدایگان فلک قدر آنکه هر رمضان / ز خوان او بگشاده‌است قرص خور روزه// سه ماه روزه گرفت و ز نور روزه او / مدام در دو جهان گشت نامور روزه// ز بهر روزه شه نه سپر جشنی ساخت / که بو که شه بگشاید بدین قدر روزه»
  • عطار

د، ذ[ویرایش]

 • «دل گرسنهٔ عید تو شد چون رمضان / وز عید تو شد شاد و همایون رمضان// وانگه عمل کمان به مو وابسته‌است / گر مو شود اندیشه نگنجد به میان»
  • مولوی


ر، ز، ژ[ویرایش]

 • «رمضان گر خوش است و ماه خداست/رفتنش را تو چرا گیری عید؟!»
 • «رمضان آمد و شد کار صراحی از دست / بدرستی که دل نازک ساغر بشکست// من که جز باده نمی‌بود بدستم نفسی / دست گیرید که هست این نفسم باد بدست// آنکه بی مجلس مستان ننشستی یکدم / این زمان آمد و در مجلس تذکیر نشست// ماه نو چون ز لب بام بدیدم گفتم / ایدل از چنبر این ماه کجا خواهی جست// در قدح دل نتوان بست مگر صبحدمی / که تو گوئی رمضان بار سفر خواهد بست// خون ساغر بچنین روز نمی‌شاید ریخت / رک بربط بچنین وقت نمی‌باید خست// ماه روزه ست و مرا شربت هجران روزی / روز توبه‌ست و ترا نرگس جادو سرمست// هیچکس نیست که با شحنه بگوید که چرا / کند ابروی تو سرداری مستان پیوست// وقت افطار بجز خون جگر خواجو را / تو مپندار که در مشربه جلابی هست»
  • خواجوی کرمانی
 • «زان باده که در میکده عشق فروشند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش»
  • حافظ
 • «زان می‌عشق کز او پخته شود هر خامی / گر چه ماه رمضان است بیاور جامی»
  • حافظ
 • «ز قحط کاه بود ماه در امساک / چو روزه‌دار دهن بسته در مه رمضان»
  • محتشم کاشانی
 • «ز بسکه در رمضان سخت گفت عالم شهر / چو آبگینه دل نازک قدح بشکست»
  • خواجوی کرمانی

س، ش[ویرایش]

 • «سایه افکند مه روزه و روز تحویل / روز مسعود مبارک مه میمون جلیل// ...// هر دو فرخنده و میمون و مبارک بادند / چه مه روزه و دیگر چه و روز تحویل»
  • انوری

ص، ض[ویرایش]

ط، ظ[ویرایش]

ع، غ[ویرایش]

 • «غنیمت دار رمضان را چو عیدت روی ننموده‌ست / و عیدت گر کنارستی ز غم جان برکناره‌ستی»
  • مولوی، دیوان شمس

ف، ق[ویرایش]

 • «فاش بیا و فاش ده باده عشق فاش به / عید شده‌ست و عام را گر رمضان است باش گو»
  • مولوی، دیوان شمس

ک، گ[ویرایش]

ل[ویرایش]

م[ویرایش]

 • «ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبر و [متضمن] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد] خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزاری کنید (۱۸۵)»
 • «ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد»
  • حافظ
 • «ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند»
  • مولوی
 • «مژده دهید عاشقان عید وصال می‌رسد / ز آنک ندید هیچ کس خود رمضان و عید نی»
  • مولوی، دیوان شمس
 • «می لعل رمضانی ز قدح‌های نهانی / که به هر جات بگیرد تو ندانی که کجایی// رمضان خسته خود را و دهان بسته خود را / تو مپندار کز آن می‌نکند روح‌فزایی»
  • مولوی، دیوان شمس
 • «ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما / بربند سر سفره بگشای ره بالا// ای یاوهٔ هر جایی وقتست که بازآیی / بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا// یک دیدن حلوایی زانسان کندت شیرین / که شهد ترا گوید: خاک توم ای مولا»
  • مولوی، دیوان شمس
 • «ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به / عید رمضان آمد، المنه لله// آنکس که بود آمدنی آمده بهتر / و آنکس که بود رفتنی او رفته بده به// برآمدن عید و برون رفتن روزه / ساقی بدهم باده، بر باغ و به سبزه// من روزه بدین سرخ‌ترین آب گشایم / زان سرخ‌ترین آب رهی را ده و مسته»
  • منوچهری
 • «ماه رمضان بود بدو فرخ و میمون / شوال به از فرخ و میمون رمضان باد»
  • فرخی سیستانی
 • «ماه رمضان رفت، دگر عذر میارید / خیزید و می‌آرید که عیدست و خزان است»
  • سلمان ساوجی
 • «مشو از صحبت بی برگ و نوایان غافل / که شب قدر نهان در رمضان می‌باشد»
  • سنایی
 • «برای مسلمانان، ماه رمضان زمانی است برای تأمل و برای به یاد آوردن این نکته که انضباط و از خودگذشتگی خمیرمایهٔ اصلی یک زندگی دین‌دارانه است؛ و برای همهٔ ما، صرفنظر از دینی که داریم، ماه رمضان یادآور این حقیقت است که ما دارای چه مشترکات زیادی با یکدیگر هستیم. ارزش صلح و نیکوکاری، اهمیت خانواده و جامعه- اینها ارزش‌هایی جهانی هستند. توصیه به دوست داشتن یکدیگر، پاسداری از عدالت و مراقبت از فرودست‌ترین افراد در میان ما- این‌ها پیوندهای مشترک میان سنت‌های دینی ما هستند.»

ن[ویرایش]

 • «نک رمضان آمد و قدرست و عید / وز تو رسیدست در آن شب برات»
  • مولوی، دیوان شمس

و[ویرایش]

ه[ویرایش]

ی[ویرایش]

وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

Wikipedia-logo-fa.png
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
رمضان
دارد.
 1. https://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/15/president-obama-hosts-iftar-dinner-white-house