پرش به محتوا

بدبختی

از ویکی‌گفتاورد

بدبختی

بدون منبع[ویرایش]

 • «آلام و ناراحتی‌ها، فکر انسان را قوی می‌نماید.»
 • «آدم عاقل برای هر پیش آمد ناگواری مهیاست.»
 • «اغلب مردم نیمی از عمر را صرف بدبخت نمودن نیم دیگر می‌نمایند.»
 • «انسان خود را نمی‌شناسد، مگر هنگام فقر و بدبختی.»
 • «بدبختی‌ها را فراموش کنید تا خوشبخت شوید و اگر خوشبختی‌ها را از یاد ببرید آدم بیچاره و بدبختی خواهید بود.»
 • «بدبختی مربی، استعداد است.»
 • «هیچ بدبختی ای بزرگتر از ناراضی بودن نیست.»
 • «بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم.»
 • «بیشتر بدبختی‌های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان درباره آن‌ها می‌کنند.»
 • «تو از بدبختی خود ناله می‌کنی، اگر ملاحظه کنی که دیگران چقدر رنج می‌کشند، آهسته‌تر ناله خواهی کرد.»
 • «در منتهای فلاکت و بدبختی به اندک چیزی می‌توان دل خوش و بی‌نیاز شد.»
 • «در دنیا، هیچ چیز به اندازه بدبختی کامل نیست.»
 • «فراموشی سرپوش تمام غصه‌هاست.
 • «هرکه بدبختی را نشناسد به دست آوردن و نگاهداشتن خوشبختی را هم یاد نخواهد گرفت.»
  • دیوید وایت
 • «بدبختی همیشه محصول غلط اندیشی ماست. ریشه حوادث و اتفاقات در خودمان نهفته است. حوادث محصول بذرهایی است که ما پاشیدیم.»
 • «هیچ بدبختی بزرگ‌تر از آن نیست که در ایام گرفتاری و بیچارگی، یاد اوقاتی کنیم که در شادکامی می‌زیستیم.»
  • دانته آلیگیری
 • «ما همه کودکانی هستیم که چون در خواب می‌رویم رویای سعادت می‌بینیم و چون بیدار می‌شویم به جز تیره‌روزی و بیچارگی تعبیری نمی‌یابیم.»