پرش به محتوا

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

از ویکی‌گفتاورد

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شعار ملی رایج در ایران پس از پایان نظام شاهنشاهی است.

استقلال

[ویرایش]

استقلال سیاسی

[ویرایش]
 • «سیاستِ ما یک سیاست ملّی است که تابع جریانات روز نیست و ما هرچه را که وجدان و منافع ملّی ما حکم می‌کند، انجام خواهیم داد. در اتخاذ این سیاست، ما نه تحت تأثیر هیچ‌گونه عاملی قرار گرفته‌ایم و نه به عنوان یک ملّت و مملکت مستقل می‌توانیم تحتِ تأثیر چنین عواملی قرار بگیریم.»
 • «ما کسی را تهدید نمی‌کنیم و خودمان نیز از تهدید دیگران نمی‌ترسیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم ناگزیریم مثل هر مملکت مستقل و ملّت آزادی از حقوقی که برای هر ملّت و مملکت آزاد معیّن و مقرّر شده است، پیروی کنیم.»
 • «در حفظ منافع ایران ما نه می‌توانیم کوچکترین تردیدی داشته باشیم و نه می‌توانیم اجازه دهیم که دیگران منافع ما را در نظر نگیرند یا احیاناً پایمال کنند.
اگر ممالک بزرگ که دارای نیروی بیشتری هستند بخواهند به‌اتکای این نیرو زور بگویند مسلماً عاقبت خوبی نخواهد داشت. ما نمی‌توانیم تا موقعی که خودمان را مستقل می‌دانیم و به عنوان کشور مستقلی در میان ملل دنیا شرکت می‌کنیم، هیچ حقِّ بیشتری را برای کسی قائل باشیم و حقِّ کمتری را برای خودمان.»
 • «وقتی که همة افراد یک ملّت در راهی قدم بردارند، خواه این راه حفظِ استقلال مملکت یا کوشش در صنعتی‌کردن آن یا تجدید وضع کشاورزی وغیره باشد، طبعاً نیل به‌هدف آسان می‌شود. این همکاری و اشتراک مساعی عمومی بزرگترین نیرویی است که هر مملکت می‌تواند در اختیار داشته باشد.»
 • «تنها هدفِ زندگی من، ارتقاء روزافزون کشور و ملّت ایران است، و آرزویی به جز این ندارم که استقلال و حاکمیت این مملکت را حفظ کنم و ملت ایران را به پای مترقی‌ترین و سعادتمندترین جوامع جهان برسانم وعظمت دیرینة این سرزمین و افتخارات تاریخی آن را تجدید کنم، در این راه در آینده نیز مانند گذشته حتی از بذل جان دریغ نخواهم داشت.»
 • «من نه به مال عقیده دارم نه به مقام و هدف من در زندگی یکی است و آن استقلال و عظمت کشور است که به خاطر همین هدف زنده‌ام و کمال سربلندی است که در این راه از بین بروم.»
  • محمد مصدق بزرگمهر جلیل، مصدق در محکمه نظامی، کتاب اول ج۲، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، ص۷۷۶ تا ۷۷۷
 • «هیچ‌وقت درخت پرثمر استقلال و آزادی بی‌آشامیدن خون، بارور و برومند نشده است و من هزاربار بیشتر ترجیح می‌دهم که در راه استقلال و آزادی و آسایش مردم کشته شوم تا مانند عجزه در رخت‌خواب بیماری جان بسپارم.»
 • «ما از حضرت امام فراگرفته‌ایم که تنها در سایه مقاومت می‌توان هویت و استقلال خود را حفظ کرد و امروز هم حمایت از سوریه به معنای حمایت از مقاومت است.»
 • «ما طالب زندگی سالم و مستقلی هستیم. از تکنولوژی به عنوان پیشرفت بیشتراستقبال می‌کنیم. اما این تکنولوژی را با از دست دادن استقلال و عدم وابستگیِ خود، نخواهیم پذیرفت.»
 • «پیشترها گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم خواست تاریخی مّلت ما، که دست کم طی حدود دو قرن گذشته، که بارها در صورت حرکتها و جریانها و نهضتهای دینی و اجتماعی و سیاسی تجّلی یافته در این سه شعار متجّلی است «آزادی، استقلال و پیشرفت».

استقلال فرهنگی

[ویرایش]
 • «شیخ صفی الدین اردبیلی موسس استقلال ایران پس از نهصد سال است. شیخ صفی الدین اردبیلی مهمترین عارف فرهنگ و تمدن ساز جهان اسلام است که تعالیم برجسته او هنوز در حال سازندگی و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی است.»
 • «ما به عنوان مسلمان خواستار آزادی و استقلال و پیشرفت سازگار با معیارهای دینی هستیم که نه جنبه‌های ملکوتی و عرفانی زندگی انسان لطمه ببیند و نه جنبه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه.»
 • «استقلال فرهنگی حکایت از موضوعی دارد که ما صاحب یک مکتب هستیم و این مکتب همه‌جانبه است البته ممکن است در بعضی امور تئوری‌پردازی‌هایمان کامل نباشد اما باید با روش درست به این موضوع تقرب یابیم.»

آزادی

[ویرایش]
 • «ایران در دست من نیست، در دست ملت است. ملت هم کسی که خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق به او ممکن است رو بیاورند. در مملکت ما آزادی اندیشه هست، آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی توطئه و آزادی فسادکاری نیست.»
 • «ما خواستار احیای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که این نهضت عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد. چه شعارهای بزرگی از انقلاب که اینک دم زدن از آنها روی کسانی را ترش می‌کند، تا جائی که گویی اینها شعارهای ضدانقلاب بوده‌اند. نمونه‌ای از آنها آزادی است؛ آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنای جلیلی که مردم ما در بهمن ۵۷ تأمین آن را یکی از مهمترین اهداف خود می‌دانستند، به صورتی که پیروزی انقلاب را بهار آزادی نامیدند. این آزادی به مفهوم آزادی سیاسی و حق انتقاد بی‌هراس از حاکمان بوده‌است.»
 • «امروز انقلاب اسلامی مدلی است که به خوبی مدعی آزادی واقعی در دنیا است. آزادی‌ای که می‌گوید این خودم هستم که باید تصمیم بگیرم چگونه پیشرفت کنم؛ آزادی‌ای که همراه با عدالت است؛ آزادی‌ای که همراه با معنویت است؛ آزادی‌ای که مبتنی بر ولایت است.»
 • «انقلاب اسلامی برای آزادی و دموکراسی و از بین رفتن اوین ایجاد شد.»
 • «اجداد ما ۲۵۰۰ سال پیش آفرینندهٔ لوح آزادی باشد و ما در قرن بیست و یکم آزادی را در برترین شکل آن محدود کنیم».
 • «این جامعه هویتی و فرهنگی جز اسلام ندارد، اگر استقلال و آزادی و مقابله با قدرت‌طلبانِ روزگار یک ارزش است، گرایش به اسلام و بازگرداندن جامعه به اسلام جدا از یک ارزش، یک رسالت آزادمردی و آزاداندیشی هم هست .»
 • «ما خواهان استقلال، آزادی و پیشرفت هستیم، اما برپایهٔ هویت دینی، هویت فرهنگی و هویت ملی خویش و هویتی که برپایه آن، استقلال و آزادی را بنا کنیم.»
 • «از آنجا که فکر، پرسش، چرا و چون‌‏ کردن‌‏ و دغدغه‌‏ ی خاطرداشتن‌‏ را از ذات انسان نمی‌توان گرفت؛ در جایی که آزادی نباشد، اندیشه زیرزمینی خواهد شد. هنگامی که فکر زیرزمینی شد، از معرض انتقاد دور شد و به ضدِّ فکر تبدیل خواهد شد.»
 • «ما با هر کسی که بخواهد آزادی را محدود کند، مبارزه می‌کنیم.»
 • «پیشترها گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم خواست تاریخی مّلت ما، که دست کم طی حدود دو قرن گذشته، که بارها در صورت حرکتها و جریانها و نهضتهای دینی و اجتماعی و سیاسی تجّلی یافته در این سه شعار متجّلی است «آزادی، استقلال و پیشرفت».

اقتصادی

[ویرایش]
 • «عدالت پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی، که مکمل آزادی است؛ و آزادی نه مانع عدالت، که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همینطور که طبق تعریف لیبرال دمکراسی مردم بصورت برابر و آزاد پای صندوق رای رفته و رای می‌دهند، چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند.»

جمهوری اسلامی

[ویرایش]
 • «پاسداری از این جمهوری اسلامی با همان وجهه‌ای که در انقلاب بود و عرضه شد بزرگترین کار انقلابی است و کسی که از این دفاع کند او انقلابی واقعی است و کسی که به آن لطمه بزند ولو به نام دین و یا هر نام دیگری اوست که از انقلاب فاصله گرفته است ولو ادعای انقلابی گری کند .»
 • «جمهوری اسلامی لفظ تشریفاتی نیست. هم جمهوری است و هم اسلامی. باید این دو با هم باشند. اگر هر یک از این دو آسیب ببیند، دیگر انقلاب و جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.»
 • «در گذشته، این گونه فکر می‌شد که هر مبارزه‌ای بخواهد در جهان موفق شود یا باید به شرق متکی باشد یا به غرب. به عبارت دیگر، یک دولت نیرومند خارجی در بلوک‌بندی‌های دنیا باید از آن حمایت کند. این مسئله پذیرفته‌شده‌ای بود. حتی در بیشتر نهضت‌های اسلامی منطقه، نوعی اتکای به جناح‌شرق دیده می‌شد و نشانه‌هایی از مارکسیسم بروز می‌دادند تا کمونیست‌ها از آن‌ها پشتیبانی کنند. جمهوری اسلامی با شیوهٔ مبارزه خاص و با شعار استقلال، آزادی و نیزشعار نه شرقی، نه غربی ثابت کرد که همین امروز که شبکه سرطانی شرق وغرب، همه جهان را گرفته است، ملتی می‌تواند انقلابی بکند که هم علیه شرق و هم علیه غرب و واقعاً مستقل و متکی به مردم باشد.»
 • «اگر روزی ما به مردم القاء کردیم که فقط روحانیون حق تصمیم‌گیری دارند و مردم فقط آلت دستی هستند که باید مثل یک موجود بی‌اراده توی ماشین حرکت بکنند، طولی نمی‌کشد که هیچ چیز برای این انقلاب و برای این جمهوری نمی‌ماند.»

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
 1. http://mottaki.ir/fa/news/460/حمایت-از-سوریه-حمایت-از-مقاومت-است
 2. http://hamshahrionline.ir/details/30121
 3. http://www.khabaronline.ir/detail/386068/culture/4526
 4. http://www.khatami.ir/fa/news/1025.html
 5. http://www.khabaronline.ir/detail/352885/Politics/556
 6. http://drjalily.com/امروز-انقلاب-اسلامی-مورد-حمله-گازانبر.html
 7. http://www.zibakalam.com/news/1654
 8. http://fa.rfi.fr/ایران/20160305-ایران-درّودی
 9. «خاتمی: مبارزه با عواملی که انسان را عروسک استعمار گران می‌کند بزرگترین رسالت ارشادی». کیهان. ۹ آذر ۱۳۶۱،۱۷. 
 10. «حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در اجتماع مردم نیشابور: ما خواهان استقلال، آزادی و پیشرفت بر پایه هویت دینی هستیم». خبرگزاری ایسنا، ۱ تیر ۱۳۸۰. 
 11. http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1380/800121/siasi.htm#siasi1
 12. «خاتمی در گفت‌وگو با استاندارد: با هر کسی که بخواهد آزادی را محدود کند، مبارزه می‌کنیم امیدوارم تا جمعه راه حلی پیدا شود». ایسنا، ۷ بهمن ۱۳۸۲. 
 13. http://www.sharqparsi.com/2014/04/article14589
 14. http://www.khatami.ir/fa/news/1009.html
 15. «رفسنجانی: افرادی که در ناآرامی‌ها بازداشت شدند باید آزاد شوند». بی‌بی‌سی، ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹. 
 16. [آرشیو جمهوری اسلامی «هاشمی رفسنجانی: فرماندهان شهید سپاه حق زیادی بر گردن ما دارند»]. جمهوری اسلامی، ۱۶ بهمن ۱۳۶۱. ۱۰. 
 17. «"مردم" سیاهی لشکر انقلاب نیستند». پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۷ آذر ۱۳۶۲.