۲۹ مارس

از ویکی‌گفتاورد

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«شکست‌هایی هست که بیش از پیروزی، ظفربخش است.» مونتنیه
۲۰۰۸
«آن‌که بیش از اندازه محتاط است، بسیار کم کار انجام می‌دهد.» فریدریش شیلر
۲۰۰۹

یادروز[ویرایش]