پرش به محتوا

ویکی‌گفتاورد:درخواست برای دسترسی

از ویکی‌گفتاورد
درخواست برای دسترسی
  • این صفحه مدیران ویکی‌گفتاورد را قادر می‌سازد به در خواست‌های دسترسی کاربران در ویکی‌گفتاورد فارسی رسیدگی کنند. مدیران هم‌اکنون قادرند دسترسی‌های واگردانی کننده و گشت‌خودکار (و همچنین معاف از قطع دسترسی نشانی اینترنتی) را اعطا یا واستانی کنند.


قبل از اضافه نمودن هر گونه درخواستی برای دسترسی، این راهنمایی ها را بخوانید.
  • دسترسی واگردان: کاربران را قادر می‌سازد تا با سرعت بیشتری به مبارزه با خرابکاری‌ها بپردازند. کاربرانی که مایل هستند این دسترسی را داشته‌ باشند باید بتوانند از این دسترسی به درستی استفاده کنند. کاربران باید با قادر باشند خرابکاری را تشخیص بدهند، به کاربرانی که پیشینه خوبی در این زمینه ندارند و یا اینکه قادر نباشند تفاوت ویرایش‌هایی که با حسن‌نیت و یا بدون حسن نیت انجام شده را تشخیص دهند این دسترسی اعطا نخواهد شد. (درخواست این دسترسی)

روند

  • برای درخواست دسترسی مورد نظر لطفا بر روی آن دسترسی در جعبه زیر کلیک کنید.