پرش به محتوا

شرف‌الدین خراسانی

از ویکی‌گفتاورد

شرف‌الدین خراسانی ملقب به شرف (۳ مارس ۱۹۲۸، همدان۴ نوامبر ۲۰۰۴، تهران) پژوهشگر فلسفه و از برجسته‌ترین استادان فلسفهٔ یونانی در ایران بود.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «تردید نیست که خرد و فرزانگی خاور باستان از دانش و معرفت یونان کهن ریشه‌ای ژرف‌تر داشته است. اما آنچه فلسفه یونانی یا فیلوسوفیا را - به ویژه ار لحاظ مصداق ومفهوم و مضمون - بر شناخت و حکمت پیشین امتیاز می‌بخشد فروغی است که از اندیشه‌های یونان دیرینه بازتافته، به اوج بربالیده، و در میان ملت‌ها و اقوام دیگر سخت اثر نهاده است.»
    • نخستین فیلسوفان یونان، ۱۳۵۰[۱]

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. ش‍رف‌ال‍دی‍ن خ‍راس‍ان‍ی، ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان ی‍ون‍ان، تهران: ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، امیرکبیر، کتابهای جیبی‏‫، ۱۳۵۰.