پرش به محتوا

اردبیل

از ویکی‌گفتاورد

اَردَبیل مرکز استان اردبیل در شمال غربی ایران است. بیشتر نویسندگان بنای شهر اردبیل را به فیروز پادشاه ساسانی در حدود ۱۵۰۰ نسبت می‌دهند.

اردبیل در عرض جغرافیایی ۱۷ درجه و ۴۸ دقیقه شرقی و طول جغرافیایی ۳۸ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۰۰ متر و جمعیتی آن در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۱۲٬۶۶۹ نفر بوده‌است.

گفتاورد[ویرایش]

دارای منبع[ویرایش]

درکتاب معجم البلدان می‌نویسد: درسال۶۱۷ هجری اردبیل رادیدم. صاحب صنعت دراین شهرزیاد است که کارهایشان بی عیب وخوب است.[۱]

 • «شهری است در آذربایجان. آب بسیار دارد و هوایش سردسیر، و باغ و درخت میوه در آنجا کمتر بعمل آید؛ و این شهر در صحرایی واقع اسث که از چهار طرف آن صحرا را کوه احاطه کرده و از هر جانپ شهر تا کوه، سه فرسنگ راه می‌باشد. (و در دو منزلی دریای خزر است) فیروز ملک او را ساخته و بیشه‌ای در نزدیکی شهر می‌باشد و طبق و کاسه چوبین در آنجا بسیار باشد.»

بدون منبع[ویرایش]

اردبیل رابرج وباروهای بلندومحکمی میباشدومردم ان درایران به دلیری مشهورمیباشند.چنانکه ابن مسکویه درذکرحوادث مربوط به آذربایجان مینویسد:لشکری برسرتاسرآذربایجان دست یافت جزشهراردبیل.

درقرن چهارم هجری به اردبیل مسافرت نمود. اردبیل پایتخت وبزرگترین شهرآذربایجان بوده است.

اردبیل،بزرگترین شهرآذربادگان بوده است.شهرعظیم است وگرد وی باره است.شهربسیارپرنعمت میباشد.

اصطخری درکتاب مسالک الممالک که مربوط به قرن چهارم میباشدمینویسد: که آذربایجان،بزرگترین شهرآن اردبیل است.شهریست دوثلث فرسخ دردوثلث فرسخ. حصاری داردکه دارای چهاردروازه است.قسمت مهم بناها ازگل وآجراست. پادگانی درآن مستقراست.شهرپرنعمتی است. قیمتهادرآن کم است. عسل آن مشهوراست. نزدیک شهرکوه عظیمی است. سنگ اردبیل هزاروچهل باشد چون سنگ شیراز.

ضرب‌المثل[ویرایش]

اردبیل در شعر شاعران[ویرایش]

 • «یکی شارسان کرد پیروزرام//خنیده به هرجای آرام و کام»
 • «دگر کرد بادان پیروزرام//بفرمود کوران‌ها دهند نام»
 • «که اکنونش خوانی همی اردبیل // که قیصر بدو دارد از داد میل»
 • «چو آگاهی آمد به بهرام‌شاه//که خاقان به مرو است چندان سپاه»
 • «همی راند لشکر چو تزکوه سیل// به آمل گذشت از ره اردبیل»
 • «دو فرزند مار اکنون باد و خیل// بباید شدن تا در اردبیل»
 • «وز ارمینیه تا در اردبیل//بپیمود بینادل و بوم گیل»
 • «بزرگان که از بردع و اردبیل //به پیش جهاندار بودند خیل»


منابع[ویرایش]

 1. اردبیل درگذرگاه تاریخ؛ تألیف بابا صفری-انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل
 2. قزوینی، ابوعبدالله زکریا. آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمهٔ میرزا جهانگیر قاجار. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه. ش. ۳۹۸. 

پیوند به بیرون[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
اردبیل
دارد.

سهامی آب منطقه ای اردبیل