پرش به محتوا

اخلاق

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از اخلاقی)


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

الف

[ویرایش]
 • «اخلاق یک اراده کامل العیار و پسندیده است.»
  • نووالیس بدون منبع
 • «انحطاط اخلاقی همیشه پیش آهنگ انقراض تمدن‌ها بوده است.»
  • حسین کاظم‌زاده ایرانشهر
 • «اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند// قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است»
 • «به هر کس که بخواهد موفق شود می‌گویم اخلاق نیک را در خود پرورش ده.»
  • البر هودبرد بدون منبع
 • «تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.»
 • «تکمیل فضائل اخلاقی اگر یگانه هدف تعلیم و تربیت نباشد لااقل بزرگ‌ترین هدف آن است.»
  • اوشیا بدون منبع
 • «حسن سلوک جزئی از حسن اخلاق است وظیفه ما بلکه به نفع ماست که هم دارای حسن سلوک باشیم وهم حسن اخلاق.»
  • هانتر بدون منبع
 • «خط مستقیم نه تنها در هندسه بلکه در اخلاقیات هم کوتاه‌ترین راه است.»
  • راحل بدون منبع
 • «فضیلت اخلاقی برای مردم بیشتر از آب وآتش ارزش دارد. من کسانی را دیده‌ام که از آب وآتش به خطر افتاده و مرده‌اند، لیکن هرگز کسی را ندیده‌ام که به فضائل اخلاقی روی آورده و از آن هلاک شده باشد.»
 • «قوت اراده اساس و پایه هر اخلاق عالی و بزرگ است.»
 • «کسی که اخلاق ندارد انسان نیست جزو اشیاء است.»
  • شانفور بدون منبع
 • «موازین اخلاقی تابع کامل رژیم اقتصادی و اجتماعی بشر است. چه بسا چیزهایی که دیروز برای آنها کف می‌زدیم ولی امروز از آن اظهار نفرت می‌کنیم.»
  • فتحی الرملی بدون منبع
 • «نگریستم و هیچ‌یک از جهانیان را نیافتم که برای چیزی تعصّب ورزد جز آنکه آن تعصّب را علّتی بُوَد… پس اگر به ناچار تعصّب ورزیدن باید، در چیزی تعصّب ورزید که شاید: در اخلاق نیک و گزیده و کردارهای پسندیده و کارهای نیکو… به خوبیِ خوی و رفتار، و بردباری به هنگامِ خشمِ بسیار، و آنچه پسندیده‌است از رفتار و کردار. پس در اخلاق تعصّب ورزید از حمایت کردنِ پناهندگان، و بر سر رساندنِ پیمان و به فضیلت آراسته بودن، و دست بازداشتن از ستمکاری و بزرگ شمردن گناهِ خونریزی و خونخواری، و دادِ مردمان دادن، و خشم را فروخوردن....»