پرش به محتوا

۲۹ آوریل

از ویکی‌گفتاورد

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۶
«به عیش کوش که تا در دل تو ره نکند// نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی» ناشناس
۲۰۰۷
«جنگ از الفاظ خیزد، وز معانی آشتی// پارسی تو گفت و تازی انت و ترکی سن سنی» ادیب پیشاوری
۲۰۰۸
«کینه را نه با کینه بلکه با عشق و جوانمردی باید مغلوب کرد.» رنه دکارت
۲۰۰۹

یادروز[ویرایش]