پرش به محتوا

۱۱ آوریل

از ویکی‌گفتاورد

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۶
«بشری که حق اظهار عقیده و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی‌شود.» شارل دو منتسکیو
۲۰۰۷
«بی‌سوادی نه تنها فاقد هرگونه سوءتأثیر بر پاکدامنی و آداب و سنن است، بلکه در تقویت آن نیز مؤثر واقع می‌شود.» ژان ژاک روسو
۲۰۰۸
«چو با تخت، منبر برابر شود// همه نام بوبکر و عُمّر شود» فردوسی
۲۰۰۹

یادروز[ویرایش]