کریم سنجابی

از ویکی‌گفتاورد

کریم سنجابی (۱۲۸۳ - ۱۳۷۵ ) سیاست‌مدار و حقوق‌دان ایرانی و از بنیان‌گذاران جبهه ملی ایران .

گفتاوردها[ویرایش]

  • «سلطنتِ کنونی [ کشور شاهنشاهی ایران ]، قانون اساسی و شریعت را رعایت نمی کند ، زیرا مستبد ، فاسد و ناتوان از پایداری در برابرِ فشارهای خارجی است و همواره قانون اساسی را نقض می کند.»
    • «اعلامیه» ، خبرنامه ، شمارۀ ویژۀ ۲۳ ، آبان ۱۳۵۷،ص۱
  • «تنها راهِ حفظِ وحدتِ ملّی و حقوق فردی ، ترکِ استبداد ، احترام به قانون اساسی ، رعایتِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ، لغو نظام تک حزبی ، دادنِ آزادی مطبوعات و اجتماع ، آزادی زندانیان سیاسی ، دادن اجازۀ بازگشت به تبعیدی ها و برقرای حکومتی برخوردار از اعتماد عمومی و مراعات کنندۀ قانون اساسی است.»
    • نامۀ سرگشادۀ سنجابی ، داریوش فروهر و شاپور بختیار ، در سال ۱۳۵۶ ، جنبش(خبرنامه ای به سردبیری علی اصغر حاج سیدجوادی،بولتن خبری ، ارگان جامعۀ نویسندگان و خبرنامه ، ارگان اتحادیۀ نیروهای جبهۀ ملّی.[۱]

منابع[ویرایش]