کارسون

از ویکی‌گفتاورد
  • «ما نمی توانیم تا وقتی که خود را جای فرد دیگری نگذاشته ایم درباره او پیش داوری کنیم.»
  • «امروز را طوری زندگی کنید که انگار آخرین روز زندگی شماست.»