پرش به محتوا

ویکی‌گفتاورد:گشت خودکار

از ویکی‌گفتاورد
نشان گشت خودکار

کاربرانی که گشت‌زن خودکار باشند به صورت خودکار گفتاوردهایشان گشت می‌خورد و نیاز نیست که یک مدیر ویرایش‌های آن‌ها را بررسی کند. این کارکرد برای کاهش حجم کار مدیران است؛ به این صورت که صفحات ساخته شده توسط کاربر مورد اعتمادی که دسترسی گشت خودکار دارد، بدون نیاز به گشت‌زنی توسط مدیران، توسط نرم‌افزار به عنوان ویرایشی گشت‌خورده و مورد تأیید علامت می‌خورند. دسترسی مدیریت و ربات خود این دسترسی را همراه دارد و نیاز به اعطای جداگانه ندارد. معمولاً این دسترسی پس از ایجاد تعدادی گفتاورد باکیفیت مناسب، توسط یک مدیر اعطا می‌شود و نیازی به درخواست برای آن نیست. مدیران ویکی‌گفتاورد می‌توانند با توجه به صلاحدید و تصمیم خود دسترسی را به کاربرانی که با سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌گفتاورد، (به ویژه: حق تکثیر، اثبات‌پذیری و سرشناسی) آشنایی دارند، سیاست‌های محتوایی را می‌شناسند و تعدادی گفتاورد استاندارد برای ویکی‌گفتاورد ایجاد کرده‌اند، اعطا کنند.

ویکی‌گفتاورد فارسی هم‌اکنون ۳۸ نفر در گروه کاربری گشت خودکار دارد.