ویکی‌گفتاورد:نقل‌قول روز/آوریل ۹، ۲۰۰۹

از ویکی‌گفتاورد
«کسانی‌که آهسته می‌روند اگر همواره در راه راست قدم زنند از آنان که می‌شتابند و بیراهه می‌روند، بسی بیشتر خواهند رفت.» ~ رنه دکارت