ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/اوت

از ویکی‌گفتاورد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۳۴ ۳٬۱۰۶ ۷۰٬۲۷۴ ۱۰۱ ۹٬۳۶۵ ۳۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۳۵ ۳٬۱۰۸ ۷۰٬۳۰۱ ۱۰۱ ۹٬۳۷۱ ۳۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۴۷ ۳٬۱۱۵ ۷۰٬۳۵۰ ۱۰۱ ۹٬۳۷۹ ۳۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۶۸ ۳٬۱۲۸ ۷۰٬۵۶۰ ۱۰۱ ۹٬۳۸۱ ۳۸ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۳۰۶ ۳٬۱۵۱ ۷۰٬۷۰۳ ۱۰۱ ۹٬۳۸۶ ۳۸ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۰۳ ۳٬۱۹۵ ۷۰٬۹۸۱ ۱۰۱ ۹٬۳۹۲ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۷۳ ۳٬۲۲۳ ۷۱٬۲۰۰ ۱۰۱ ۹٬۳۹۲ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۹۶ ۳٬۲۲۸ ۷۱٬۴۳۸ ۱۰۱ ۹٬۳۹۶ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۵۷۱ ۳٬۲۴۷ ۷۱٬۷۰۹ ۱۰۱ ۹٬۴۰۲ ۴۴ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
۱۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۰۴ ۳٬۲۵۳ ۷۱٬۹۸۵ ۱۰۱ ۹٬۴۰۴ ۴۴ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
۱۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۲۹ ۳٬۲۶۱ ۷۲٬۳۹۶ ۱۰۱ ۹٬۴۰۸ ۴۴ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
۱۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۷۷ ۳٬۲۷۹ ۷۲٬۶۱۹ ۱۰۱ ۹٬۴۱۲ ۴۶ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
۱۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۹۴ ۳٬۴۴۸ ۷۲٬۹۲۱ ۱۰۱ ۹٬۴۱۵ ۴۶ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
۱۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۷۵۱ ۳٬۴۶۷ ۷۳٬۶۳۳ ۱۰۱ ۹٬۴۱۹ ۴۹ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
۱۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۱۲۵ ۳٬۶۰۱ ۷۵٬۲۵۷ ۱۰۱ ۹٬۴۳۷ ۴۸ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
۱۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۱۴۰ ۳٬۶۰۷ ۷۵٬۳۸۷ ۱۰۱ ۹٬۴۴۱ ۴۸ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
۲۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۱۴ ۳٬۶۴۲ ۷۵٬۷۴۶ ۱۰۱ ۹٬۴۴۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
۲۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۴۲ ۳٬۶۴۳ ۷۶٬۰۲۵ ۱۰۱ ۹٬۴۵۲ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۶۷ ۳٬۶۵۳ ۷۶٬۲۱۹ ۱۰۱ ۹٬۴۵۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴
۲۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۳۴۴ ۳٬۶۶۶ ۷۶٬۵۲۲ ۱۰۱ ۹٬۴۶۲ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
۲۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۳۸۱ ۳٬۶۹۶ ۷۶٬۹۱۳ ۱۰۱ ۹٬۴۶۶ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
۲۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۵۴۱ ۳٬۷۳۵ ۷۷٬۲۷۳ ۱۰۱ ۹٬۴۷۱ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
۲۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۶۰۶ ۳٬۷۷۳ ۷۷٬۵۶۳ ۱۰۱ ۹٬۴۷۲ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
۲۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۶۷۵ ۳٬۷۹۱ ۷۷٬۸۴۶ ۱۰۱ ۹٬۴۷۶ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴
۲۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۷۲۵ ۳٬۸۱۰ ۷۷٬۹۶۷ ۱۰۱ ۹٬۴۷۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
۲۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۷۶۲ ۳٬۸۲۶ ۷۸٬۰۹۴ ۱۰۱ ۹٬۴۸۳ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
۳۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۸۷۰ ۳٬۸۵۷ ۷۸٬۴۶۴ ۱۰۱ ۹٬۴۹۱ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
۳۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۹۲۷ ۳٬۸۷۶ ۷۸٬۷۰۰ ۱۰۱ ۹٬۴۹۶ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰