ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی

از ویکی‌گفتاورد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۵٬۰۵۰ ۳٬۹۱۸ ۷۹٬۰۲۹ ۱۰۱ ۹٬۵۰۲ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۱۰۷ ۳٬۹۳۶ ۷۹٬۱۷۴ ۱۰۱ ۹٬۵۱۰ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۱۵۶ ۳٬۹۵۷ ۷۹٬۴۳۰ ۱۰۱ ۹٬۵۱۶ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۱۹۰ ۳٬۹۷۳ ۷۹٬۵۰۷ ۱۰۱ ۹٬۵۲۰ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۱۹۳ ۳٬۹۷۶ ۷۹٬۵۵۳ ۱۰۱ ۹٬۵۲۴ ۵۹ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۱۹۷ ۳٬۹۷۷ ۷۹٬۶۱۱ ۱۰۱ ۹٬۵۳۳ ۵۹ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۰۰ ۳٬۹۷۹ ۷۹٬۶۴۶ ۱۰۱ ۹٬۵۳۶ ۵۹ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۰۰ ۳٬۹۷۹ ۷۹٬۶۶۳ ۱۰۱ ۹٬۵۳۷ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۰۳ ۳٬۹۸۰ ۷۹٬۶۸۵ ۱۰۱ ۹٬۵۴۲ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۰۸ ۳٬۹۸۰ ۷۹٬۷۰۳ ۱۰۱ ۹٬۵۴۵ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۱۰ ۳٬۹۸۱ ۷۹٬۷۲۲ ۱۰۱ ۹٬۵۴۷ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۱۲ ۳٬۹۸۳ ۷۹٬۷۵۱ ۱۰۱ ۹٬۵۵۴ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۴۸ ۳٬۹۸۴ ۷۹٬۸۱۲ ۱۰۱ ۹٬۵۵۸ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۴۷ ۳٬۹۸۴ ۷۹٬۸۵۸ ۱۰۱ ۹٬۵۶۱ ۶۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۴۹ ۳٬۹۸۷ ۷۹٬۹۱۳ ۱۰۱ ۹٬۵۶۹ ۶۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۵۰ ۳٬۹۸۶ ۷۹٬۹۲۷ ۱۰۱ ۹٬۵۷۴ ۶۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۵۶ ۳٬۹۹۱ ۷۹٬۹۸۷ ۱۰۱ ۹٬۵۷۶ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۶۱ ۳٬۹۹۱ ۸۰٬۰۲۱ ۱۰۱ ۹٬۵۸۱ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۵٬۲۶۸ ۴٬۰۰۱ ۸۰٬۰۶۴ ۱۰۱ ۹٬۵۸۷ ۶۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰