سیاههٔ قطع دسترسی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این سیاهه‌ای از قطع دسترسی و باز کردن کاربرها است. نشانی‌های آی‌پی که به طور خودکار قطع دسترسی شده‌اند فهرست نشده‌اند. برای فهرست محرومیت‌ها و قطع دسترسی‌های حال حاضر به فهرست قطع دسترسی مراجعه کنید.

سیاهه‌ها
 • ‏۳۱ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۳ Sajad بحث مشارکت‌ها Peymanmahsa بحث مشارکت‌ها را ۳ ماه بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۵۵ Sajad بحث مشارکت‌ها سامان101 بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (وارد کردن اطلاعات نادرست)
 • ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۵۴ Sajad بحث مشارکت‌ها Sasan43 بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، ایمیل بسته‌شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۲۹ Sajad بحث مشارکت‌ها 185.13.229.65 بحث را ۳ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، ایمیل بسته‌شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۱۸ Sajad بحث مشارکت‌ها Sasan34 بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، ایمیل بسته‌شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۱۷ Sajad بحث مشارکت‌ها سامان3 بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، ایمیل بسته‌شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند)
 • ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۷ Sajad بحث مشارکت‌ها سامان2 بحث مشارکت‌ها را ۳ ماه بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۶ Sajad بحث مشارکت‌ها سامان بحث مشارکت‌ها را ۳ ماه بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، صفحهٔ بحث خود را نمی‌تواند ویرایش کند) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۵۰ Sajad بحث مشارکت‌ها 142.243.254.223 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۱ Sajad بحث مشارکت‌ها 78.39.222.23 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد)
 • ‏۹ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۵۱ Sajad بحث مشارکت‌ها 78.39.222.253 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (وارد کردن اطلاعات نادرست)
 • ‏۹ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۰ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.177.106.240 بحث را ۱ هفته بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۸ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۷ Sajad بحث مشارکت‌ها 109.125.165.62 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۸ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۲ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.186.179.157 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۳۴ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.186.160.33 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۰۱ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.185.216.35 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۶ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.185.198.41 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۶ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.186.163.111 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۳ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.176.237.250 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۲ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.176.194.227 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۰ Sajad بحث مشارکت‌ها 212.123.150.112 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها)
 • ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۸ Sajad بحث مشارکت‌ها 217.219.26.131 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۲۷ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۰ Sajad بحث مشارکت‌ها 94.183.216.52 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۷ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۵ Sajad بحث مشارکت‌ها 2.185.156.151 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۲۸ Sajad بحث مشارکت‌ها 85.99.217.146 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۵۳ Sajad بحث مشارکت‌ها 85.133.184.254 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۲۷ Sajad بحث مشارکت‌ها 85.185.87.129 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۲۵ Sajad بحث مشارکت‌ها 87.248.142.223 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۱۴ Sajad بحث مشارکت‌ها 109.237.64.16 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (وارد کردن اطلاعات نادرست)
 • ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۴۲ Sajad بحث مشارکت‌ها 95.81.119.55 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (وارد کردن اطلاعات نادرست)
 • ‏۳ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۵ Sajad بحث مشارکت‌ها 78.109.196.7 بحث را ۱ ماه بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها)
 • ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۰۸ Sajad بحث مشارکت‌ها 94.183.181.179 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۳ نوامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۳۶ Sajad بحث مشارکت‌ها 188.34.121.10 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۹ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۶ Sajad بحث مشارکت‌ها 188.158.226.121 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (پاک کردن اطلاعات مفید از صفحات)
 • ‏۹ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۵ Sajad بحث مشارکت‌ها 217.218.247.4 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (تهدید یا ارعاب دیگر کاربرها)
 • ‏۹ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۴۷ Sajad بحث مشارکت‌ها 85.17.222.12 بحث را ۱ هفته بست (فقط کاربران ناشناس، قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها)
 • ‏۶ مارس ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۳۳ Sajad بحث مشارکت‌ها گوز سياه دودي بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد، قطع دسترسی خودکار غیرفعال شد) (نام کاربری نامناسب)
 • ‏۱۶ مهٔ ۲۰۰۷، ساعت ۱۲:۳۱ Sajad بحث مشارکت‌ها Admin~fawikiquote بحث مشارکت‌ها را بی‌پایان بست (قطع دسترسی خودکار غیرفعال شد) (Unacceptable username)