کاربران بسته‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای قطع دسترسی دلیل
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲ Saba emrani (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۰ خوش نیت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها) افزودن محتویاتی که شرایط ویکی‌گفتاورد:درج‌پذیری را ندارد و بی توجهی به اعلان های مکرر در این رابطه
‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۲ Mr,p balçi nanejende ahmagh kharkosde (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۰ Chogok (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
دور زدن قطع دسترسی: زاپاس کاربر:Mehdikordian است
‏۱۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۶ Mirmehrdad pma (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
مشخص است که برای مشارکت به این پروژه نیامده است.
‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۱ لورن کاکس 600 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۴ 3000bax (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۵ رجب زاده محمد مهدی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
استفاده از حسابهای زاپاس
‏۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۰ ایرانم آرزوست (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
xwiki lta
‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۵ Ashnaashna (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب زاپاس کاربر بسته شده
‏۹ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۹ Taiopainsinger (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
xwiki vanity spammer
‏۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۶ Tehrancomputeracademy (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب
‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۸ Sonia Sevilla (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
دور زدن قطع دسترسی
‏۱۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۶ Rafic.Mufid (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
دور زدن قطع دسترسی: حساب اصلی (Chyah) به طور سراسری بسته شده است.
‏۸ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۲ پذیرش تهمت ها (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ برابری در برابر دوست پسرای مهرنگار (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ همکاراندوستپسر (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ برابردر برابر دوست پسرای مهژنگاژ (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۹ برابردر برابر دوست پسرای مهرنگار (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۹ Iranmetrologynet (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب
‏۹ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۷ HOOSHANG HONG KONG (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۷ متحده (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۸ نشه قرص خواب اور (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۰ جنگلبان (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۱ مهندس خوانده (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
دور زدن قطع دسترسی: زاپاس فرهاد
‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۵۶ حسن نیت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۶ عاشق نشو (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۵ بلاک اواکس (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۶ من هیچی نیستم (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۵ Sajjad9902316864 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Dexbot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
خرابکاری..
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۹ ادمک چوبی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۲۹ نمازبخوانید (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۹ ترول تنها (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۱۷ الله اکبر یا علی مدد (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۳۰ Ali5559871 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۲۳ Alireza-4810399192 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۴ Ssalehi (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۳۳ 12346789 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۴ نماز بخوان نرمش قهرمانانه کوسخواحرحجت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۲۵ بنیامین آذری 13801380 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۷ اکبر3095 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mardetanha (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۹ خود رضا (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۱ Zahra90993 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mardetanha (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۳ Mr Bahram Pijama Push (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۷ خروس شهر مرغها (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۲۵ A55985598 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
ترول
‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۵۹ 666~fawiki (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
خرابکاری: ترول
‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۲۰ مهرافزون ګیر در ګون (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۰۱ رادیو کورش (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
نام کاربری نامناسب: تبلیغاتی
‏۲۹ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۱ مهرخیاردرسوراخ نگار با فرض حسن نیت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر