کاربران بسته‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای بستن دسترسی دلیل
‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۸ 5.123.197.124 (بحث) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۸
۲۰ ساعت و ۲۶ دقیقه باقی مانده
فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
هرزنویسی ادامه دار
‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۳ 5.210.137.163 (بحث) ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۳
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه باقی مانده
فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
وارد کردن اطلاعات نادرست
‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۹ AradBranding2006 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
نام کاربری نامناسب
‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۳ 2006Arad Branding (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
نام کاربری نامناسب
‏۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۱ سارامسعودی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
Spambot
‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۴۰ Ruwaym (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
تهدید یا ارعاب دیگر کاربرها: استفاده حسابی که مشروط باز بود از فضای پروژه برای تهدید قانونی کاربران Special:Diff/170559
‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۹ خوش حساب (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
دور زدن قطع دسترسی
‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۶ TrumpKhar (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
نام کاربری نامناسب
‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۷ Avawaa (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳ AQusaw (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۹ سینما بدون کثافت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۶ Tabari jakesh (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳ Mazani jakesh (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: به طور خودکار توسط پالایهٔ خرابکاری بسته شد.توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۴ Galesh mazani ko nn ni (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: به طور خودکار توسط پالایهٔ خرابکاری بسته شد.توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۱ Aqwe19001 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۲ Hossein.income (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
xwiki spamming
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲ Saba emrani (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۰ خوش نیت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها) افزودن محتویاتی که شرایط ویکی‌گفتاورد:درج‌پذیری را ندارد و بی توجهی به اعلان های مکرر در این رابطه
‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۲ Mr,p balçi nanejende ahmagh kharkosde (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۰ Chogok (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
دور زدن قطع دسترسی: زاپاس کاربر:Mehdikordian است
‏۱۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۶ Mirmehrdad pma (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
مشخص است که برای مشارکت به این پروژه نیامده است.
‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۱ لورن کاکس 600 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۴ 3000bax (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۵ رجب زاده محمد مهدی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
استفاده از حسابهای زاپاس
‏۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۰ ایرانم آرزوست (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
xwiki lta
‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۵ Ashnaashna (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب زاپاس کاربر بسته شده
‏۹ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۹ Taiopainsinger (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
xwiki vanity spammer
‏۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۶ Tehrancomputeracademy (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب
‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۸ Sonia Sevilla (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
دور زدن قطع دسترسی
‏۱۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۶ Rafic.Mufid (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
دور زدن قطع دسترسی: حساب اصلی (Chyah) به طور سراسری بسته شده است.
‏۸ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۲ پذیرش تهمت ها (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ برابری در برابر دوست پسرای مهرنگار (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ همکاراندوستپسر (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ برابردر برابر دوست پسرای مهژنگاژ (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۹ برابردر برابر دوست پسرای مهرنگار (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۹ Iranmetrologynet (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان فرهنگ2016 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب
‏۹ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۷ HOOSHANG HONG KONG (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۷ متحده (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۸ نشه قرص خواب اور (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری
‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۰ جنگلبان (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۱ مهندس خوانده (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
دور زدن قطع دسترسی: زاپاس فرهاد
‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۵۶ حسن نیت (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۶ عاشق نشو (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۵ بلاک اواکس (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۶ من هیچی نیستم (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
حساب ایجادشده برای خرابکاری: ترول
‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۵ Sajjad9902316864 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Dexbot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
خرابکاری..
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۹ ادمک چوبی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۲۹ نمازبخوانید (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۹ ترول تنها (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۱۷ الله اکبر یا علی مدد (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Samuel T.Owen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر