والتر رالی

از ویکی‌گفتاورد
والتر رالی

والتر رالی (۱۵۵۴ – ۱۶۱۸) نویسنده، شاعر، جاسوس و کاشف انگلیسی.

دارای منبع[ویرایش]

  • «در جلسهٔ امتحان، کسانی که نمی‌خواهند چیزی یاد بگیرند، از کسانی سؤال می‌کنند که نمی‌توانند چیزی بگویند.»
    • از «فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۵۶۳
  • «خود دنیا زندان بزرگتری است، که هر روز از آن عده‌ای برای اعدام کردن انتخاب می‌شوند.»
    • ویلیام استبینگ در کتاب سر والتر رالی ۱۸۹۱، فصل ۳۰(هنگامی که روز قبل از اعدام او را به زندان می‌بردند به دوستانش گفته است)