پرش به محتوا

هراکلیتوس

از ویکی‌گفتاورد

هراکلیتوس (به یونانی: Ηράκλειτος) فیلسوف یونانی بود.

گفتاوردها[ویرایش]

 • هیچ چیز پایدار نیست؛ غیر از تغییر.
 • برای خدا همه چیز زیبا، خوب و منصفانه است؛ انسان‌ها، گرچه، گمان می‌کنند که برخی چیزها غیرمنصافانه و باقی منصفانه هستند.
 • شخصیت سرنوشت است.
 • یادگیری زیاد، درک را نمی‌آموزد.
 • نتایج بزرگ نیازمند خواسته‌های بزرگ هستند.
 • تکرار پیاپی یک کار، تنها یکنواختی نیست؛ کنترل شدن بجای کنترل کردن است.
 • برای کسانی که روح بی‌خردی دارند، چشم‌ها و گوش‌ها شاهدان ضعیفی هستند.
 • حسادت ما همیشه دیرپاتر از خوشحالی کسانی است که به آن‌ها حسادت می‌ورزیم.
 • عدالت از سازندگان دروغ‌ها و شهادت‌های ساختگی سبقت خواهد گرفت.
 • خدا شب و روز، زمستان و تابستان، جنگ و صلح، گرسنگی و سیری است.
 • آدمی در یک رود تنها یک مرتبه می‌تواند پا بگذارد؛ هر بار آب دیگری در بستر آن جریان دارد.
 • هیچکس در یک رود دو مرتبه پا نمی‌گذارد؛ زیرا رودخانه و فرد همان دو نیستند.
 • خشونت آگاهانه از آتش هم آسان‌تر خاموش می‌گردد.
 • تغییر به تنهایی تغییر نکردن است.
 • مسیر رو به بالا و رو به پایین دقیقاً یکی هستند.
 • چشم‌ها شاهدان دقیق‌تری از گوش‌ها هستند.
 • هیچکس نیست که با دستیابی به موفقیت به خطر هم برنخورد.
 • آدمی وقتی که جدیت یک کودک در هنگام بازی را بدست می‌آورد، بیش از هر موقع خودش است.
 • حتی کسانی که خوابیده‌اند، مشغول به کار بوده و در فعل و انفعالات جهان سهیم هستند.
 • تعصب بیماری الهی است.
 • بیماری، تندرستی را خوشایند و لذت‌بخش می‌کند؛ گرسنگی سیری را و خستگی آسودن را.
 • مردمان نمی‌دانند که چگونه از هم جداشدگی عین به هم پیوستگی است؛ هماهنگی کشش‌های متضاد چون در کمان و چنگ.

منابع[ویرایش]