نائین

از ویکی‌گفتاورد

نائین مرکز شهرستان نائین، از کهن‌شهرهای شرق استان اصفهان.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «شهر نائین در کنار راه شوسهٔ اصفهان به یزد در جلگه واقع شده و هوای شهر نسبتاً معتدل و آب آشامیدنی اهالی از آب‌انبارها و قناش شاهی و آب مزروعی از قنوات تأمین می‌شود. شغل عمده اهالی کسب و زراعت؛ محصول عمدهٔ آن گندم و جو و مختصری صیفی‌جات و اشجار آن پسته، بادام، انار، گوجه، توت و سایر میوه‌جات است. صادرات زراعتی این شهرستان روناس کتیر، پنیه، پسته و صادرات صنعتی آن قالی، عبا و کرباس است… بناهای شهر به طور کلی قدیمی بود، فقط در قسمت خاور و باختر این شهر در مسیر جاده چند بنای جدیدالاحداث دیده می‌شود…
    جمعیت شهر نائین در حود ۶۲۳۵ نفر بوده، مذهب اهالی مسلمان شیعه، سکنهٔ شهر به زبان فارسی تکلم می‌کنند ولی کشاورزان و دهاقین به زبان فارسی مخصوص محلی تکلم می‌کنند که بیشتر شبیه به فرس قدیم است. مردم این شهرستان به علم و دانش راغب بوده و بیشتر برای آن جلای وطن می‌کنند. سادگی اخلاق و سعی در کسب و دانش از آداب نائینی‌هاست… .»
    • از «فرهنگ جغرافیایی ایران» چاپ چاپ ۱۹۵۴م/ ۱۳۳۲ش[۱]

منابع[ویرایش]

  1. فرهنگ جغرافیایی ایران. ج. ۱۰، استان دهم اصفهان. انتشارات دایرهٔ جغرافیایی ستاد ارتش، بهمن ۱۳۳۲. ص ۱۹۴.