فضل‌الله زاهدی

از ویکی‌گفتاورد

فضل‌الله زاهدی (۱۲۷۱ / ۱۸۹۷- ۱۳۴۲ / ۱۹۶۳م) نظامی ایرانی ، سناتور همدان در مجلس سنا ، نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «سیاست خارجی دولت این جانب مبتنی بر احترام و دوستی متقابل با تمام همسایگان و ملل آزاد جهان و علاقه‌مندی مخصوص به منشور سازمان‌ملل متحد و تقویت این سازمان که شعار آن احترام به آزادی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ملل دنیاست می‌باشد.» [۱]
  • «سعی در تحکیم و بسط اصول عدل اجتماعی به قسمی که هیچ یک از افراد ملت ایران محتاج و محروم و هیچ نوع استعدادی ضایع نماند.»[۲]
  • «حفظ امنیت موجود با قدرت قانون و از بین بردن روح تمرد و عصیانی که نسبت به قوانین و مقررات و نظامات داده شده بود و امنیت و آسایش‌ملت را تهدید می‌کرد و مبارزه با هر گونه فسادی که در دستگاه‌های دولتی می‌باشد.» [۳]