ضرب‌المثل‌های کرمانی

از ویکی‌گفتاورد

ضرب‌المثل‌های مردم و گویش کرمانی ن
نه می‌خوام تو خِلا ماچم کنی نه پیش مردم خوارم کنی.

نه جلوی مردم بهم توهین کن. نه توی خلوت بهم محبت کن.

ور کر چه بخونی ور کور چه برقصی فهماندن حرفی به کسی که نمی فهمد بی فایده است