محبت

از ویکی‌گفتاورد

محبت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.