ضرب‌المثل‌های بومیان آمریکا

از ویکی‌گفتاورد

ضرب‌المثل‌های بومیان آمریکا


  • «ای روح بزرگ، مرا از قضاوت در امور دیگران، پیش از آن‌که فرسنگی در پای‌پوش آن‌ها طی طریق نکرده‌ام، بازدار.»
  • «زمین را از پدران خود به ارث نبرده‌ایم، ما آن‌را از فرزاندانمان به امانت گرفته‌ایم.»
  • «مردی که برای خانواده‌اش تلاش می‌کند نمی‌تواند ثروتمند شود.»
  • «وقتی‌که آخرین رودخانه مسموم شد و آخرین ماهی به دام افتاد، و زمانی که آخرین درخت قطع شد، آن‌گاه خواهیم دانست که پول را نمی‌توان خورد.»
  • توهمانی که می اندیشی
  • ما یکبار بیشتر حق مردن نداریم