پرش به محتوا

صلوات

از ویکی‌گفتاورد

صلوات جمله‌ای دعایی و درود خاص بر پیامبر اسلام و آن جمله «اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد» است

«درود بر محمد و خاندان او» نوشته شده با خط عربی

شعر

[ویرایش]

از ناصر خسرو:

بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط      بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز

از سنائی:

آنکه او را دهیم ما صلوات      گفت کالمکرمات دفن نبات

از خاقانی:

چون نوبت نبوت او در عرب زدند      از جودی و احد صلوات آمدش صدا

از فردوسی:

درود تو بر گور پیغمبرش      که صلوات تاجست بر منبرش

از مولوی:

شادی روان مصطفی را صلوات      ناگه ز درم درآمد آن دلبر مست

از سعدی:

بلغ العلی بکماله      کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله      صلّوا علیه و آله

پیوند به بیرون

[ویرایش]