شعارهای جنبش سبز

از ویکی‌گفتاورد

شعارهای جنبش سبز و شعارهای اعتراض‌آمیز نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آ[ویرایش]

 • «آخر هفته، احمدی رفته، آخر هفته، احمدی رفته»
 • «آزادی اندیشه ... بی موسوی نمیشه»
 • «آن خس و خاشاک تویی! پست‌تر از خاک تویی!»

الف[ویرایش]

 • «اتل مَتل توتوله... دیکتاتور ِ کوتوله»
 • «احمدی به گوش باش! ما مردمیم نه اوباش!»
 • «احمدی بی‌چاره، بازم بگو نواره»
 • «احمدی پینوشه... اینجا شیلی نمیشه»
 • «احمدی حیا کن، مملکتو رها کن»
 • «احمدی ِدروغ‌گو... پس هاله‌ی نورت کو؟»
 • «احمدی دروغ‌گو! رای ما موسوی بود!»
 • «احمدی دروغ‌گو، ۶۳ درصدت کو؟»
 • «احمدی دزده، رأی‌و می‌دزده»
 • «احمدی سید شده، بازم تقلب شده»
 • «احمدی عمرعاص... دورغ‌گوی ناسپاس»
 • «احمدی کجاس؟ ... تو باغچه ... چی می‌کاره؟ ... تُربچه»
 • «احمدی کم آورده، پخ زیادی خورده»
 • «احمدی کوتوله، رأی ما موسوی بود»
 • «احمدی گوساله، بازم بگو فوتباله»
 • «استقلال-آزادی-جمهوری ایرانی»
 • «امشب حرم محمودچاخان یار ندارد... امشب حرم محمودچاخان یار ندارد... نمودار ندارد... نمودار ندارد!»
 • «ای دولت کودتا! استعفا! استعفا!»
 • «ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»
 • «ای محمود بی‌غیرت، جانت فدای ملت»
 • «این‌ست شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم»
 • «این ۶۳ درصد که می‌گن کو، این ۶۳ درصد که می‌گن کو»
 • «این مردک بی‌ریشه، یک‌شبه سید می‌شه»
 • «ایول ایوله، ایول... موسوی یله، ایول... موسوی سَره، ایول...»
 • 《ایران شده کربُبلا، مردم چرا نشستین!》
 • 《اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما》

ب[ویرایش]

 • «بسیجی حیاکن، مفت‌خوری و رهاکن»
 • «بیست و سی حیاکن، اصلاحاتُ رهاکن»
 • «برادر شهیدم... رأیتو پس میگیرم»

پ[ویرایش]

 • «پول نفت گم شده.... همش تورم شده»
 • «پول نفت گم شده.... خرج فلسطین شده»

ت[ویرایش]

 • «تقلبم حدی داره، یه میلیون، دو میلیون، نه این‌که هیجده میلیون»
 • «تقلب یه‌درصد... دودرصد، نه ۵۳درصد!»
 • «توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد»
 • «توپ، تانک فشفشه، محمود باید شسته شه»
 • «توپ،تانک،فشفشه... بسیج باید جمع بشه»
 • «توپ، تانک، فشفشه... رئیس‌جمهور...»
 • «تورم و ننجون مهدی فهمید، این کوتوله نفهمید»

ح[ویرایش]

 • «حتی اگه بمیرم رای‌مو پس می‌گیرم»

خ[ویرایش]

 • «خس و خاشاک تویی، دشمن این خاک تویی»
 • «خمینی کجایی موسوی تنها شده»
 • 《خامنه ای قاتله، ولایتش باطله》

د[ویرایش]

 • «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»
 • «دکتر!... برو دکتر»
 • «دلاورِ هسته‌ای، دمر بخواب خسته‌ای»
 • «دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را// سید بیا که محمود بی‌چاره کرده مارا»
 • «دو دوتا... ده‌تا... سَند داریم سیصدتا»
 • «دولت تقلب می‌کند، رهبر حمایت می‌کند»
 • «دولت سیب‌زمینی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»
 • «دولت کودتاچی، استعفا، استعفا»
 • «دولتِ گشتِ ارشاد، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»
 • «دولت مردم‌فریب نمی‌خوایم نمی‌خوایم!»
 • 《 دروغگو، دروغگو ۶۳درصدت کو؟》
 • 《دروغگوی عمر و عاص ۶۳ درصد اینجاست》

ر[ویرایش]

 • «رأی مارو دزدیدن، دارن باهاش پز می‌دن»
 • «رأی ما، یک کلام، نخست وزیر امام»
 • «رأی من و تو یکی، میرحسین موسوی»
 • «رئیس‌جمهور بی‌کاره، رفته سبزی بکاره»
 • «رهبری... رهبری... اینوری یا اونوری!»
 • «روسیه... حیا کن... کشورمو رها کن »
 • «رهبر ما قاتله... ولایتش باطله»

ز[ویرایش]

س[ویرایش]

 • «سپاه حمایت می‌کنه... محمود جنایت می‌کنه»
 • «سید ما یک‌رنگه، احمدی رنگ به‌رنگه»
 • «سفارت روسیه، لانه‌ی جاسوسیه»

ص[ویرایش]

 • «صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما»

ف[ویرایش]

 • «فلسطین‌و رهاکن... فکری به‌حال ما کن»

گ[ویرایش]

 • «گفته بودم وقتی تقلب بشه، ایران قیامت می‌شه»

م[ویرایش]

 • «ما بت‌شکنیم، شیشه‌شکن نیستیم»
 • «ما منتظر میرحسین هستیم، اگه امروز نیاد، همین‌جا هستیم»
 • «مدعی عدالت، خجالت، خجالت»
 • «نصر من الله و فتحُ غریب، مرگ بر این دولت مردم‌فریب»
 • «مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین»
 • «مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر»
 • «می‌‌جنگم... می‌میرم... رأی‌مو پس می‌گیرم»
 • 《مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی》
 • 《مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر 》
 • «میرحسین ، میرحسین ، حمایتت می‌کنیم»
 • «میرحسین ، رهنورد... تساوی زن و مرد»
 • «میرحسین کجایی، منتظریم بیایی»
 • «می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت»
 • «موسوی... بیایی نیایی، رئیس‌جمهور مایی»
 • «موسوی چاره‌کن... کاپشنشو پاره‌کن»
 • «موسوی، موسوی... حمایتت می‌کنیم»
 • «موسوی... موسوی... خدانگهدار تو... قلب تمام مردم... صندوق آرای تو»
 • «موسوی... موسوی... رای مرا پس بگیر»
 • «موسوی ... موسوی... سکوت کنی خائنی»

ن[ویرایش]

 • «نترسید نترسید، ماهمه باهم هستیم»
 • «نترسیم، نلرزیم، ماهمه باهم هستیم»
 • «نخست‌وزیر امام، یک‌کلام، یک‌کلام»
 • «نَصرُِِ مِن‌الله و فَتح‌اُلقَریب... مرگ بر این دولتِ مردم‌فریب»
 • «نفت و دلار و بردن... سیب‌زمینی آوُردن»
 • «نفت و طلا رو برده، خرج بسیجی کرده»
 • «نفت و طلا رو برده، سیب‌زمینی آورده»
 • «نوشتیم موسوی، خونده شده احمدی»
 • «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»
 • «نه غزه نه لبنان... فقط مردم ایران»

و[ویرایش]

 • «وای اگر موسوی حکم جهادم دهد»

هـ[ویرایش]

 • «هاشمی هاشمی حمایتت می‌کنیم»
 • «هاله‌ی نور می‌بینه... مردم‌و کور می‌بینه»
 • «هاله نورو دیده، رأی مارو ندیده»
 • «هرکس که کم می‌آره... ناموس وسط می‌آره»
 • «هرکی که ناموس داره، موسوی رو دوس داره»

ی[ویرایش]

 • «یا حسین، میرحسین، یا حسین، میرحسین»
 • «یه‌هفته، دوهفته... محمود حموم نرفته»


پیوند به بیرون[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ