سرنوشت

از ویکی‌گفتاورد

قسمت، بخت و اقبال و تقدیر موضوع این نوشتار است.


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

الف[ویرایش]

 • «افراد تهی مغز به قسمت عقیده دارند؛ افراد دانا و قوی به علت و معلول معتقدند.»
 • «انسان نمی‌تواند مستقیما مقدرات خود را تعیین کند ولی می‌تواند با انتخاب صحیح افکار به طور غیرمستقیم بر مقدرات خویش تاثیر و نفوذ نماید.»
  • جیمز آلن
 • «اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.»
  • اپیکتت

ب[ویرایش]

 • «بخت و اقبال اصطلاحی است که ضعفا به کار می‌برند و عذر و بهانه‌ای برای ارتکاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و فاضل به وجود سرنوشت عقیده ندارند.»
  • راسفور

م[ویرایش]

 • «مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می‌ریزند و از آن غولی به وجود می‌آورند که نامش تقدیر است.»
  • جان اولیور هانبز

ه[ویرایش]

 • «هرکس در شاهراه سرنوشت به کسی غیر از خودش بر نمی‌خورد.»
 • «همت بلند نیری محرکه‌ای است که آدمی را برمی‌انگیزد با سرنوشت خود گلاویز شده و آن‌را تغییر دهد.»
  • ناشناس
 • «هرچه ما را محدود می‌کند آن‌را بخت و اقبال می‌خوانیم.»