پرش به محتوا

عدالت

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از دادگری)

عدالت را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده‌اند.

دارای منبع

[ویرایش]
  • «عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود است»
  • «صلح تنها غیاب تنش نیست، حضور عدالت است.»
  • «اعمال ظلم در گوشه‌ای از جهان، عدالت را در گوشه‌ای دیگر مورد تهدید قرار می‌دهد.»
  • «وقتی مردی دو زن داشته باشد و میان آن‌ها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت یک نیمه او افتاده‌است.»
  • «گنج‌های شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می‌دهد.»
  • «اگر پادشاه به دادگری گرایش داشته باشد، مردمش به او گرایش خواهند داشت.»
  • «به نظر من عدالت باید وجود داشته باشد اما فکر می‌کنم که در اعمال شیوه‌های عدالت باید خلاق باشیم. بعضی وقت‌ها زندان یک گزینه است.»

بدون منبع

[ویرایش]
  • «به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان تداعی شوید.»
  • «در اجرای عدالت، منتظر مکافات شدن، منتهای درجه بی‌عدالتی است.»
  • «سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیت، عدالت و آسایش»

اين يك حقيقت كه عدالت زماني معني پيدامي كند كه ظلم باشد

منابع

[ویرایش]
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
عدالت
دارد.