حسین معصومی همدانی

از ویکی‌گفتاورد

حسین معصومی همدانی (۱۹۴۸) پژوهشگر، مترجم و مؤلف ایرانی در حوزه‌های گوناگون علمی، فلسفی و ادبی.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «باید بگویم تمام خانوادهٔ من عالمان دین نبوده‌اند. در میان آن‌ها جز پدرم و برخی اجداد مادری، کسی اهل علم نبوده است. غالباً کشاورز و یا تاجر بوده‌اند؛ بنابراین به هیچ نوع اشرافیتی تعلق ندارم، حتی به اشرافیت روحانی. تنها آرزو دارم که به نوعی دیگر از اشرافیت متعلق باشم؛ اشرافیت فکری. اگر کوششی کرده‌ام، تنها برای حفظ این نوع اشرافیت بوده است. در عصر حاضر هر نوع اشرافیتی محکوم به فناست و باید به تاریخ بپیوندد. به اعتقاد من باید تنها اشرافیت فکری بماند.»[۱]

منابع[ویرایش]