ثمود

از ویکی‌گفتاورد

ثمود تمدنی باستانی در حجاز بوده که از هزاره اول تا نزدیک به پیش از میلاد محمد،‌ پیامبر اسلام شهرت داشته است.

درباره[ویرایش]

  • «آگاه باشید که قوم ثمود، به خدای خود کافر شدند، آگاه باشید که قوم ثمود دور از رحمت ابدی خدا گردیدند.»
  • «قوم ثمود [هم‏] پیامبران را دروغگو انگاشتند.»
    • قرآن (سورهٔ الشعراء: ۱۴۱)
  • «ثمود از غرور و سرکشی (پیغمبر خود صالح را) تکذیب کردند.»
  • «و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را [فرستادیم‏] [که به آنان‏] گفت ای قوم من، خداوند را که خدایی جز او ندارید بپرستید، به راستی که پدیده‌ای از سوی پروردگارتان برای شما آمده است، این شتر خداست که معجزه‌ای برای شماست پس رهایش کنید که در زمین خدا [بچرد و هر چه خواست‏] بخورد و به او آسیبی نرسانید که عذابی دردناک گریبانگیرتان می‌شود.»
    • قرآن (سورهٔ الأعراف: ۷۳)
  • «خشنودی و خشمِ همگان از چیزی، همگان را در پیامدِ آن چیز شریک سازد، و کیفر یا پاداش آنچه بدان راضی شده‌اند به آنان بپردازند. چنانکه ماده شتر ثمود را یک تن پی نمود، و خدا همهٔ آنان را عذاب فرمود. چرا که گردِ اعتراض نگردیدند و همگی آن کار را پسندیدند.»