پرش به محتوا

تصمیم‌گیری

از ویکی‌گفتاورد

تصمیم‌گیری انتخاب فرایندی روانی شامل قضاوت دربارهٔ نقاط ضعف و قوت گزینه‌های مختلف و برگزیدن یکی یا چند مورد از آنهاست. تصمیم‌گیری به فرایندهای ذهنی (شناختی) گفته می‌شود که به انتخاب یک اقدام در میان اقدامات جایگزین می‌انجامند. تصمیم گیری در دو نوع تجویزی و توصیفی تعریف می‌گردد.

گفتآوردها

[ویرایش]
  • «تصمیم گرفتن سخت‌ترین کار دنیا است.»
  • «چرا تصمیم گیری دشوار است؟ در رمان جان گاردنر، با نام گِرندل، قهرمان داستان، پریشان از معمای زندگی، با کشیش خردمندی مشورت می‌کند و او دو عبارت ساده به زبان می‌آورد: «همه چیز رو به نابودی است» و «هر راه چاره‌ای، تو را از سایر راه‌ها محروم می‌سازد.» مفهوم «هر راه چاره‌ای، تو را از سایر راه‌ها محروم می‌سازد» همان است که در قلب بیشتر دشواری‌های موجود در تصمیم گیری نهفته است. در برابر هر «آری» باید «نه» ای هم باشد. تصمیم‌ها ارزان به دست نمی‌آیند، زیرا همواره با چشم پوشی از چارهٔ دیگر همراهند.»