بیل برایسون

از ویکی‌گفتاورد

بیل برایسون

گفتاوردها[ویرایش]

  • «بقای حیات در کره زمین، پدیده‌ای بس دشوار و پیچیده است. از میان میلیاردها میلیاد انواع [گونه] موجودات زنده‌ای که از آغاز زمین تاکنون پای به عرصه هستی نهاده‌اند، اغلبشان - ۹۹/۹۹ درصد - دیگر وجود ندارند. همچنان که می‌بینی، حیات در کره خاکی نه فقط عمری کوتاه دارد بلکه به طرز نومید کننده‌ای ظریف است و به تارمویی بستگی دارد. از خصوصیات شگفتی آور هستی ما آن است که ما از کره‌ای برخاسته‌ایم که خیلی خوب به گسترش حیات یاری می‌رساند ولی مهارتش در خاموش کرده شعله‌های زندگی بسی بیشتر است.»