پرش به محتوا

بوعلی سینا (مجموعه تلویزیونی)

از ویکی‌گفتاورد

بوعلی سینا مجموعه تلویزیونی ایرانی تولید سال ۱۳۶۴ است و به زندگی بوعلی سینا دانشمند مشهور می‌پردازد. نویسنده و تدوین و کارگردان این مجموعه کیهان رهگذار بوده‌است.

گفتگوها[ویرایش]

فرستادگان دربار: حکیم بوعلی سینا، برخیزید و با ما بیائید
بوعلی سینا: خواهم آمد با اینکه مکتب را حرمت ننهادید اما بگوئید چرا باید بیایم، پس از آنکه این سؤال را پاسخ گفتید بگوئید به کجا می‌روید که همراه شما بیایم، پس از آن بگوئید که دستور دارید مرا به جبر ببرید یا به اختیار ببرید. پس سه پرسش شد، یکی آنکه چرا بیایم، دوتا آنکه کجا بیایم، سه آنکه چگونه بیایم
فرستادگان دربار: چرایش را نمی‌دانم، کجایش را می‌دانم: دربار خوارزمشاه، چگونه اش را نمی‌دانم، ما دستور داریم شما را ببریم، اگر به میل بیائید منت گذاشتید، اگر به میل نیائید باز دستور ملغی نمی‌شود اکنون خود شیخ بگوید این جبر است یا اختیار
بوعلی سینا: پس شما به هر حال مرا به قهر می‌برید این جبر است اما من می‌توانم تلاش کنم که نیایم که نمی‌کنم این اختیار است. انسان نه مطلقاً مختار است و نه مطلقاً مجبوردر آنچه اختیار دارد هیچ جبری ندارد پس به اعتباری مختار است مسئولیت او در محدوده اختیار است، صواب و عقاب او در این بخش است …

پیوند به بیرون[ویرایش]