بحث الگو:خوشامدید

Page contents not supported in other languages.
از ویکی‌گفتاورد

شیوهٔ کاربرد[ویرایش]

لطفاً فقط به صورت زیر عمل کنید:

{{subst:خوشامد|پیام تکمیلی}}

این روش متن پیام که می‌تواند هرچه باشد (از جمله امضای شما) را در انتهای متن خود الگو درج می‌کند.