انور خوجه

از ویکی‌گفتاورد

اَنوَر خُوجَه (۱۹۸۵ - ۱۹۰۸) از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان مرگش در سال ۱۹۸۵ دبیر اول حزب کارگر و رهبر آلبانی بود.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «دنیا را به جهانِ اوّل ، جهانِ دوّم و جهانِ سوم تفسیم کردن ، آنگونه که تجدیدنظرطلبان بی بهره از دیدگاه های طبقاتی در چین بدان مبادرت می ورزند ، در واقع فاصله گرفتن از تئوری مارکسیستی-لنینیِ نبردِ طبقاتی ، انکار رزم پرولتاریا علیه بورژوازی به منظور گذر ار یک جامعۀ عقب مانده به جامع ای نو ، یعنی جامعۀ سوسیالیستی و سپس به جامعه ای بی طبقه ، یعنی به جامعه ای کمونیستی است. تقسیمِ جهان به سه بخش ، در حقیقت بازتابِ روشنِ ناآگاهی از خصوصیّاتِ عصر و زمانۀ ما و ایجادِ مانع بر سر راهِ پرولتاریا و خلق ها به سوی انقلاب و رهایی ملّی و بر سر راهِ مبارزه علیه امپریالیسمِ آمریکا ، علیه سوسیال-امپریالیسم شوروی و علیه سرمایه و ارتجاع در همۀ کشورها و در همۀ نقاط جهان است.»
    • در امپریالیسم و انقلاب ، Norman Bethune , 1979

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ