پرش به محتوا

امیرالمؤمنین

از ویکی‌گفتاورد

امیرالمؤمنین لقبی است در زبان عربی به خلفا و دیگر حاکمان مسلمان مستقل که مشروعیتشان از کل یا بخشی از جامعه مسلمانان گرفته شده، اشاره می‌کند: