امانوئل والرشتاین

From ویکی‌گفتاورد
Jump to navigation Jump to search

امانوئل والرشتاین(۱۹۳۰)، جامعه‌شناس و متفکر آمریکایی.

Immanuel Wallerstein.2008.jpg

گفتاوردها[edit]

  • «جهانی کردن این فرض است که قوانین جهان‌شمولی وجود دارد که در مورد کل جامعهٔ بشری -یا به بیان دقیق‌تر، تمام جوامع بشری- قابل به‌کارگیری است.»[۱]

ما در گردباد شدید یک تغییر بنیادین فکری بسیار بزرگ زندگی می‌کنیم، تغییری که گذار جهان از کاپیتالیسم به چیزی دیگر (به احتمال زیاد سوسیالیسم) را منعکس می‌کند. شاید کامل شدن این گذار اجتماعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال دیگر طول بکشد، اما تغییر ایدئولوژیکی همراه با آن زمان کمتری، شاید تنها حدود ۲۰ سال دیگر، طول خواهد کشید.»[۲]

منابع[edit]